Springe direkt zu Inhalt

AMT 75, 1 (K 67 + K 2592 iii und iv)

(Zugang zu CDLI: P393740)

K 67+ i und ii = AMT 73, 1
K 67+ ii und iii = AMT 74, 1 

Thompson JRAS 1937 S. 279ff. und 413ff.; Eypper JMC 27 S. 1ff.

Das Fragment gehört zu dem durch K 8809 (AMT 15, 3), 79-7-8, 163 (AMT 18, 5), K 1714 (AMT 32, 2) und K 9565+ (AMT 100, 3) vertretenen Tafelexemplar.

Rezepte zur Behandlung von Fuß-Erkrankungen

Parallelstellen:

iii 31-32 = VAT 8772+ (BAM 2, 124) iii 18-21


iii

20. DIŠ KIMIN NINDA.I3.DE2.A tur-ar2 SUD2 ina A GAZIsar tara-bak LA2 : DIŠ KIMIN PA gišbi-nu SUD2 ina MUD2 gišEREN ŠEŠ2 ana IGI ŠUB
21. DIŠ KIMIN ˹GAB˺.LAL3 tu-la-am LA2-id : DIŠ KIMIN LAL3 ŠEŠ2 DE3 gišEREN.NA ana IGI ŠUB
22. DIŠ KIMIN LAL3 ŠEŠ2 GU2 TU.˹KUR4mušen˺ tur-ar2 SUD2 KIMIN


23. ˹EN2˺ zu-zu-e-ne zu-zu-e-ne aš šir dili-e-ne me ḫe2-ta


24. [KA].˹INIM˺.MA sag3-ba2-nu


25. [...] su U2.ḪI.A DU3.A.BI ma-la ta-sa3ak˺ ḪI.ḪI ina A GAZIsar tara-bak LA2-ma ina-eš
Wegen eines tiefen Bruchs sind die Zeichen an dieser Stelle nicht mehr lesbar. Siehe die Ergänzung m[al-ma-liš] in Eypper JMC 27 40 mit Anm. 75.


26. [... sa]-ag-ba-nu-um I3.NUN ŠEŠ2 1 GIN2 PA gišNU.UR2.MA ta-pa-aṣ UD 4.KAM2 ta-za-ru-ma ina-eš


27. [...] ˹ILLU˺ šimBULUḪ DIŠ-niš ḪI.ḪI KIMIN ZU2.LUM.MA tur-ar2 ta-pa-aṣ I3.GIŠ ŠEŠ2 ta-za-ru-ma ina-eš


28. [... ma]-˹ḫir˺-ta-šu2 nu-uḫ-ḫu-ra-at-ma SI DARA3.MAŠ SUD2 ina I3.GIŠ ḪI.ḪI ŠEŠ2 ta-za-ru-ma ina-eš
+ K. 8809 (AMT 15, 3) iii 1'


29. [...] ˹ŠINIG˺ SUD2 ana IGI ŠUB : DE3 MUN SUD2 ana IGI ŠUB : gišKIŠI16.ḪAB tur-ar2 SUD2 ana IGI ŠUB
+ K. 8809 (AMT 15, 3) iii 2'
30. [...] ˹SUD2˺ ana IGI ŠUB : u2ḫal-tap-pa-na ta-sak3 ana IGI ŠUB
31. [... GAZI]sar BIL2.MEŠ si-ku-ti ina KAŠ ŠEG6-šal 3 u4-me NIG2.LA2 GIR3 nu-ḫur-ti
32. [...] ˹NA4˺ ZU2.LUM.MA tur-ar2 SUD2 ina I3.GIŠ ḪI.ḪI I3.NUN EŠ- 2 NIG2.LA2 ša2 GIG nu-ḫur-ti


33. [...] ˹x˺ GIG IM.GU2.EN.[NA] ˹SUD2?˺ ina I3.GIŠ ŠEŠ2-su MAR-ma ina-eš


34. [...] ina I3.GIŠ ḪI.ḪI LA2-ma ina-eš


35. [...] ŠEŠ2- IM.BABBAR ŠEG6-šal MAR-ma ina-eš


36. [...] ˹ina˺ A GAZIsar tara-bak KIMIN


37. [...] ˹x˺-ma ina UGU GAR-ma ˹x x˺ [(x)]


38. [...] ˹x˺ [x x]


39. [...] ˹x˺ LA2-ma [x x]


40. [...] ˹x˺ LA2-ma ˹te˺-[sir2?]
41. [...] im [x x x]

iv

1. [...] ˹ḪAD2˺.A ŠUB.ŠUB-ma ina-eš
+ 79-7-8, 163 (AMT 18, 5) Rs. 1


2. [... gišar˺-ga-na u2ba-ri-ra-tu2 ina A ŠUB
+ 79-7-8, 163 (AMT 18, 5) Rs. 2
3. [...] ˹A˺ šu-nu-ti GIR3.II-šu2 tu-maš-ša2-’a-ma
+ 79-7-8, 163 (AMT 18, 5) Rs. 3
4. [...] ˹giš˺GUR2.GUR2 u2an-ki-nu-ti ḪI.ḪI ŠEŠ2-ma ina-eš
+ 79-7-8, 163 (AMT 18, 5) Rs. 4


5. [DIŠ] ˹KIMIN˺ IGI GIG LUḪ-si I3.GIŠ ŠEŠ2 NUMUN u2IN6.UŠ2 NUMUN u2SIKIL DIŠ-niš SUD2 ina A GAZIsar tara-bak LA2-ma ina-eš
+ 79-7-8, 163 (AMT 18, 5) Rs. 5


6. DIŠ KIMIN IGI GIG LUḪ-si I3.GIŠ ŠEŠ2 NUMUN u2ur2-ne2-e NUMUN u2SIKIL NUMUN u2EME UR.GI7
7. ina A GAZIsar tara-bak ina I3.GIŠ TAG.TAG-ma LA2-ma ina-eš


8. DIŠ KIMIN IGI GIG LUḪ-si I3.GIŠ ŠEŠ2 NUMUN u2GAMUNsar NUMUN u2ḪI.ISsar ina A GAZIsar tara-bak LA2-ma ina-eš


9. DIŠ KIMIN IGI GIG LUḪ-si I3.GIŠ ŠEŠ2 U2.ḪI.A an-nu-ti ina GAB.LAL3 ḪI.ḪI LA2-ma ina-eš


10. DIŠ KIMIN IGI GIG LUḪ-si I3.GIŠ ŠEŠ2 u2SIKIL PA gišGE6.PAR7 u2-ra-nu DIŠ-niš SUD2 MAR-ma ina-eš


11. [x x] ˹SAG?˺ BAR u2ḫa-še-e NITA ina ni-di ša KU6 tuš-te-mid-ma ana DUR2-šu2 DUB-ma TI


12. [x x] ˹SAG?˺ BAR u2ḫa-še-e ina GA munus2.GAR3 GIŠ3.NU.ZU ana DUR2-šu2 DUB-ma TI


13. [x x (x)] u2IN.NU.UŠ u2˹ur2˺-[ne2-e] u2ḫa-še-e NU pa-tan NAG-ma TI


14. [x x (x)] ˹u2˺tar-muš [u2]saḫ-[le2-e x x] ˹x˺ NU pa-tan NAG-ma TI


15. [x x (x)] ˹u2˺ḫa-še-e [x x x x x x] ˹x˺ šimIM.DI ina A tara-sa3-an ina UL tuš-bat
16. ina šer2-ti ˹tu-ta˺-[ab-bak(?) x x x x x x x] NU pa-tan NAG-ma TI


17. DIŠ NA a-si-da-šu2 pur-ru-ur šimḪAB ḪAD2.DU GAZ ina urudu˹ŠEN˺.TUR ˹ina˺ A GAZIsar tara-bak LA2


18. DIŠ KIMIN u2UKUŠ2.ḪAB ḪAD2.DU GAZ ˹ina˺ [I3].˹UDU˺ ḪI.ḪI LA2


19. DIŠ NA a-si-da-šu2 lu-ut-ta-a mu-bat-ti-ra ša2 A.ŠA3 ina ˹I3˺.[UDU ḪI].ḪI LA2


20. DIŠ KIMIN-ma la-bir A.LUL ID2 ḪAD2.DU SUD2 [x x] ˹x˺ ŠUB
21. DIŠ KIMIN u2ak-tam ḪAD2.DU ta-sak3 ta-za-ru3 : DIŠ KIMIN šimŠEŠ ˹ta˺-[sak3 x x x x] ˹x˺
22. DIŠ KIMIN ZI3 u2SUMUN.DARsar SUD2 ina I3.UDU ḪI.ḪI LA2 : DIŠ KIMIN KUŠ e [x x x x x] ˹TI?˺
+ K. 8809 (AMT 15, 3) iv 1'


23. DIŠ NA a-si-da-šu2 gi-na-a mar-ṣa KAŠ3 ina NINDU te-sek-ker em-me-te u ŠED7.[MEŠ-te x x x x]
+ K. 8809 (AMT 15, 3) iv 2'


24. DIŠ NA KI.TA GIR3.II-šu2 GIR2.GIR2-su [...]
+ K. 8809 (AMT 15, 3) iv 3'


25. DIŠ KIMIN PIŠ10.dID2 šim.dMAŠ ˹KA˺ [A.AB.BA ...]
+ K. 8809 (AMT 15, 3) iv 4'


26. DIŠ NA ˹AN.NA GIR3.II-šu2˺ [...]
+ K. 8809 (AMT 15, 3) iv 5'


Senden Sie uns Ihre Korrekturen