Springe direkt zu Inhalt

BAM 3, 311 (VAT 8914)

(Zugang zu CDLI: P285395) <  >

Auszugstext in gutem Zustand. Rezepte zur Herstellung prophylaktischer Mittel gegen von Dämonen verursachte Leiden.

Parallelstellen:

5' = VAT 13786 (BAM 3, 317) Rs. 23
6' = VAT 13608+ (BAM 3, 316) iii 14'-16'
7' = VAT 13786 (BAM 3, 317) Rs. 19
8'-9' = STT 1, 95 i 8-10
10'-13' = STT 1, 95 i 16-21
14' = VAT 13786 (BAM 3, 317) Rs. 26
20'-21' = VAT 13750+ (BAM 3, 315) iv 17-18
25' = STT 1, 57 + STT 2, 263 Vs. 27
39'-40' = AO 7760 (RA 73, 64-65) iii 12'-14'
51'-55' = VAT 13739+ (BAM 3, 202) Rs. 5'-11'
60' = K 9088 (AMT 46, 5) Vs. 3'
61'-62' = K 9088 (AMT 46, 5) Vs. 7'-8'
68'-70' = STT 1, 57 + STT 2, 263 Vs. 51-53
73' = STT 1, 57 + STT 2, 263 Vs. 48
79'-80' = K 8080 (BAM 5, 476) Rs. 5'
87'-89' = VAT 13725 (BAM 1, 30) Vs. 22'-24'
90' = VAT 1375 (BAM 1, 30) Vs. 27'-28'
91' = VAT 1375 (BAM 1, 30) Rs. 6-7
92' = VAT 1375 (BAM 1, 30) Rs. 13
93' = VAT 1375 (BAM 1, 30) Rs. 8-10


Vs.

1'. […] ⸢x⸣ [x (x)] ⸢x x x⸣ […]
2'. […] u2IGI-lim ina KAŠ SUD2 […]
3'. [x x] ⸢u2⸣ [x x x] ⸢NUMUN⸣ gišbi-ni ina KAŠ x [x x]
4'. [x (x)] na4ZALAG2 u2KA tam-tim u2nu-ṣa-bu ina ⸢KUŠ?⸣ [(x)]
5'. [x (x)] NUMUN gišbi-ni u2SUMUN.DAR ina KAŠ SUD2 [(x)]
6'. [x (x)] gišši-kit-tu2 KA tam-tim na4ZALAG2 3-me-ku ḫa-ḫa-a ša2 UDUN ZI3.MAD.⸢GA2?⸣ [(x)]
7'. [DIŠ] ⸢KI.MIN?u2IGI-lim u2KUR.RA NUMUN u2su-ti ina ⸢KUŠ⸣
8'. [DIŠ] ⸢KI.MIN⸣ gišŠUR.MIN3 šimŠE.LI na4KUR-nu DAB u2u2-ra-n[u]
9'. [(x)] u2IN.NU.UŠ ki-ṣir gišMA.NU NUMUN gišbi-ni ina ⸢KUŠ⸣
10'. [DIŠ] KI.MIN u2tar-muš u2ḪAR.LUM.BA.ŠIRsar gišḫe-[pi2]
11'. ⸢na4⸣AD.BAR ḫe-ṣib na4GUG u2SIKIL gišŠE.NA2.[A]
12'. ⸢u2⸣ IN.NU.UŠ ša2 KUR u2A.ZAL.LA2 u2EME.UR.⸢GI7⸣ [(x)]
13'. ⸢giš⸣ DIḪ3 IZ.ZI DIŠ-niš ina sik2AKA32 gišEREN SU3 ina ⸢KUŠ⸣
14'. [DIŠ] ⸢KI.MIN⸣ KU3.BABBAR KU3.SIG17 URUDU ZABAR AN.ZAḪ MIN BABBAR MIN GE6 na4⸢ZALAG2?ina ⸢KUŠ⸣
15'. DIŠ ⸢KI.MIN⸣ u2tar-muš u2IGI-lim u2IGI.NIŠ NA4.dLAMMA u2SIKIL ina KUŠ
16'. DIŠ KI.MIN u2na-a-nu PEŠ4 A.AB.BA u2KUR.KUR u2A.ZAL.LA2 ina KUŠ
17'. DIŠ KI.MIN u2kur-⸢ka⸣-na-a ša2 KUR gišEREN na4mu-ṣa ina KUŠ
18'. DIŠ KI.MIN gišsi-⸢ḫu? gišar2-gan-nu gišba-ri-rat u2KUR.RA
19'. šim⸢LI u2su?⸣-pa-lu ina KUŠ
20'. DIŠ KI.MIN u2EME.UR.GI7 gišŠUR.MIN3 IM.SAḪAR.na4KUR.RA ina KUŠ
21'. DIŠ KI.MIN u2tar-muš8 u2ḪAR.LUM.BA.ŠIR URUDU AN.ZAḪ ina KUŠ


22'. 15 me-eli DIŠ NA ḫu-uṣ GAZ ŠA3-bi ⸢TUKU.MEŠ⸣-ši


23'. DIŠ NA dLUGAL.UR3.RA DAB-su ḪENBUR2 gišDIḪ3 HENBUR2 u2GIR2
24'. ḪENBUR2 GI.ŠUL.ḪI AN.NU.HA.RA.⸢KE4ina KUŠ
25'. DIŠ KI.MIN ni-kip-tu2 NITA2 u MUNUS IN.BUBBU.AN.NA ina KUŠ
26'. DIŠ KI.MIN dMAŠ na4mu-ṣa ni-kip-tu2 NITA2 u MUNUShe-pi2 ina KUŠ
27'. DIŠ KI.MIN šimŠE.LI BABBAR na4⸢ZALAG2⸣ [ina] ⸢KUŠ⸣
28'. DIŠ KI.MIN IM.SAḪAR.na4KUR.RA na4mu-ṣana4ZA⸣ [GUG2/GIN3 ina] KUŠ
29'. DIŠ KI.MIN UZU.DIR KUR.RA gišḪAŠḪUR gišGI ⸢x x x⸣ [ina] KUŠ
30'. DIŠ ŠU.dINNIN la-zi ZI-ḫi na4AN.ZAḪ MIN BABBAR MIN GE6 ina KUŠ
31'. DIŠ KI.MIN na4MUŠ dMAŠ u2BABBAR na4AN.ZAḪ GE6ḫe-pi2 ina KUŠ
32'. DIŠ KI.MIN na4BABBAR.DILI na4SIG7.SIG7 na4DU8.ŠI.A u2LAL ina KUŠ
33'. DIŠ KI.MIN u2SUMUN.DAR u2NAM.TI.LA u2IN6.UŠ2 u2⸢x x⸣ ina KUŠ
34'. DIŠ KI.MIN GI.ŠUL.ḪI GI DU10.GA u2tar-muš8 u2⸢IGI-limina KUŠ
35'. DIŠ KI.MIN SIG2 UR.MAḪ SIG2 UR.BAR.RA SIG2 KA5.A SIG2 UR.GI7 GE6 ina KUŠ
36'. DIŠ KI.MIN u2BABBAR u2DILI kur-ṣip-ti GEŠTU GU4 SIG7 ina KUŠ
37'. DIŠ KI.MIN na4ZALAG2 na4mu-ṣa A.GAR.GAR MAŠ.DA3 SI DARA3.MAŠ ina KUŠ
38'. DIŠ KI.MIN na4ZALAG2 mu-ṣa gišNU11.GAL gišTASKARIN SIG2 AN ŠU RA(?) ⸢x x⸣ [x] ⸢x⸣ ri ina KUŠ
39'. DIŠ KI.MIN IM.BABBAR ša2 ŠA3 AD.BAR KA A.AB.BA u2LAL mu-ṣa
40'. na4ZALAG2 UR.GI7 na4aš-pu-u ina KUŠ
41'. DIŠ NA ⸢x⸣ NU IGI ma-diš IGI-šu2 GIL u2IGI-lim ŠURUN dGU4 [x] ⸢x⸣ ina KUŠ
42'. DIŠ ⸢mim-ma⸣ ḪUL ana NA NU ⸢TE⸣-e ni-kip-tu2 mu-sa KA tam-tim UḪ2.ID2 ina KUŠ
43'. DIŠ KI.MIN SIG2 UR.GI7 GE6 ni-kip-tu2 UḪ2.ID2 ina KUŠ
44'. DIŠ KI.MIN SIG2 UR.BAR.RA kas3-si-bi I3.UDU ELLAG2 GU4 GE6 ina KUŠ
45'. DIŠ KI.MIN UḪ2.dID2 ni-kip-tu ina KUŠ
46'. ana mim-ma ḪUL ana gišNA2 NA NU DIM4 u2DILI u2LAL u2!(U)NA-a-nu na4ZALAG2 [x x] ina KUŠ
47'. DIŠ NA A.LA2 ḪUL DAB-su u2kam-ka-du u2AB2.DUḪ ⸢x⸣ [x (x)] ina KUŠ
48'. DIŠ KI.MIN u2DILI u2SUMUN.DAR na4ZALAG2 u2GE6 ina KUŠ
49'. DIŠ KI.MIN mu-ṣa ni-⸢kip⸣-tu2 NITA2 u MUNUS kib-ri-tu2 ina KUŠ
50'. DIŠ KI.MIN u2DILI? [x] ⸢x⸣ u2SUMUN.DAR u2⸢x⸣ [x x (x x)]

Rs.

51'. DIŠ ⸢NA⸣ [ina?] KI.NA2-šu2 LUḪ.⸢LUḪ⸣-ut GIM GU3 UZ3 GU3-si ⸢i3⸣-[ra-mu-um]
52'. i-par-ru-ud ma-⸢gal⸣ GU3.GU3-si ŠU be-en-nu ⸢d⸣[ALAD ša2-ne2-e d30]
53'. ana TI-šu2 u2GEŠTIN.KA5.A u2an-nu-⸢nu-tu2giš⸢ḪAŠḪUR⸣
54'. u2ḪAR.⸢LUM⸣.[BA].⸢ŠIR⸣ u2a-ra-ri-a-nu ILLU LI.TUR
55'. SIG2 ⸢UGU⸣.[DUL.BI ina?] ⸢KUŠ⸣ PEŠ2.⸢UR3.RA?⸣ DU3.DU3 ina GU2-šu2 GAR
56'. DIŠ KI.MIN [x x x (x)] x u2el-kul-la ina KUŠ
57'. DIŠ ⸢ina?⸣ [x x x x x] x ib-ta-na-ki u2KUR.KUR u2tar-muš8
58'. [x x x x] NITA2 u MUNUS KA A.AB.BA ina KUŠ
59'. DIŠ ⸢AN⸣.TA.ŠUB ⸢ZI⸣ PA SU.TINmušen PA zi-i-bi u2KU6 ina KUŠ
60'. DIŠ KI.MIN 3-me-ku AD.BAR dMAŠ I3 SUMUN KA2 dGIŠ.GIN2.MAŠ ina KUŠ
61'. DIŠ KI.MIN el-kul-la ak-tam SIG2 KA5.A (a) dMAŠ ⸢na4ZALAG2ina KUŠ
62'. DIŠ KI.MIN SAG SUR2.DU3mušen ŠURUN dGU4 IM.SAḪAR.na4KUR.RA [x x x] ina KUŠ
63'. DIŠ KI.MIN SIG2 a-si NITA ina KUŠ DIŠ KI.MIN PA ARA4.BUmušen ina KUŠ
64'. DIŠ KI.MIN u2tar-muš8 u2IGI-lim U2.BABBAR u2LAL u2?DILI ina KUŠ
65'. DIŠ KI.MIN I3 SUMUN ša2 ŠA3 GU ZU2 GE6 ZU2 BABBAR ZALAG2 ina KUŠ
66'. DIŠ KI.MIN SUḪUŠ gišDIḪ3 SUḪUŠ gišNAM.TAR NITA2 SUḪUŠ giš.u2GIR2
67'. SUḪUŠ gišŠE.NA.A SUḪUŠ u2GURU5.UŠ ina KUŠ
68'. DIŠ KI.MIN NUMUN bi-ni NUMUN u2-ra-ni u2LAL GIŠ3 BAL.GIku6 ina KUŠ
69'. DIŠ KI.MIN SUḪUŠ giššu-ši SUḪUŠ gišNAM.TAR NITA2 u2⸢LAL⸣ A.GAR.GAR MAŠ.DA3
70'. KA tam-tim ni-kip-tu2 ina KUŠ
71'. DIŠ KI.MIN SUḪUŠ gišMA.NU IM.SAḪAR.na4KUR.RA ⸢šim?⸣BAL [ina] KUŠ
72'. DIŠ KI.MIN UZU.DIR ar2-zal-lal u2⸢GEŠTIN⸣.KA5.⸢A⸣ ina KUŠ
73'. DIŠ KI.MIN I3 SUMUN ZAG.DU8 ABUL SUḪUŠ gišDIḪ3 SUḪUŠ ⸢u2GIR2u2-ra-nu U2 e-pi2
74'. DIŠ KI.MIN u2MUR.DU3.DU3 SUḪUŠ gišḪAB ⸢SUḪUŠ giššu-ši SUḪUŠ u2⸢DILI?
75'. u2SUMUN.DAR u2EME.UR.⸢GI7 u2⸣TAL2!.⸢TAL2 u2LAL? x⸣ [x x] ḫe-pi2
76'. DIŠ KI.MIN SUḪUŠ gišDIḪ3 SUḪUŠ u2GIR2 ⸢SUḪUŠ x x x x⸣ [x x x (x)] x ina KUŠ
77'. DIŠ NA lu AN.TA.ŠUB.BA lu d⸢LUGAL.UR3⸣.RA lu ŠU.⸢x⸣ [x (x) ŠU.GIDIM?].⸢MA⸣
78'. ina SU-šu2 ZAL.ZAL-ma NU DU8-ar2na4mu-ṣa na4⸢ALGAMES⸣[x x (x) ina] ⸢KUŠ?
79'. DIŠ KI.MIN SUḪUŠ gišDIḪ3 giš.u2⸢GIR2⸣ SUḪUŠ u2KU6 SUḪUŠ giššu⸣-nu
80'. SUḪUŠ u2ŠAKIR SI DARA3.MAŠ IGI SUḪUR.LA2 ša2 GUB3 ina KUŠ
81'. DIŠ KI.MIN u2tar-muš u2IGI-lim u2IGI.NIŠ u2ir-kul-la el-kul-la
82'. u2-ra-⸢nu?u2AN.KI.NU.TE na4[ga]-⸢bi⸣-i ina KUŠ
83'. DIŠ KI.MIN u2⸢IGI⸣-[lim] ⸢u2⸣IGI-lim u2DILI ina KUŠ
84'. DIŠ KI.[MIN] u2ḪAR.[LUM.BA].ŠIR u2DILI na4mu-ṣa ina KUŠ
85'. DIŠ ⸢KI.MIN⸣ ni-⸢kip⸣-[tu2] ⸢NITA2u MUNUS ⸢IN⸣.BUBBU.AN.NA ina KUŠ
86'. DIŠ [KI].MIN u2⸢UGU⸣-kul-la u2KU6 u2AN.KI.NU.TE ka-mun gišŠENNUR ina KUŠ
87'. DIŠ ⸢NA⸣ [ina] ⸢KI⸣.[NA2]-šu2 ZU2.MEŠ-šu2 ⸢GURUŠ3/GU5-aṣu2ḪAR.LUM.BA.ŠIR KA ⸢tam-tim
88'. [PEŠ10.dID2] ⸢zi3.dNISABA u2⸢AB2.D]UḪ ni-kip-tu2 NITA2 u MUNUS
89'. [x x x] x-a-na UḪ2.d⸢ID2ina KUŠ
90'. DIŠ ⸢KI⸣.[MIN x x x] x KA A.AB.BA ni-kip-tu2 u2DILI ina KUŠ
91'. [x x x x (x)] x KA A.AB.BA NUMUN gišḪA.LU.UB2 u2DILI ina KUŠ
92'. [DIŠ KI.MIN BAR] GU4.UD ina KUŠ
93'. [x x x x (x)] x u2SIKIL u2DILI tim-bu-ut A.ŠA3 ina KUŠ


94'. [x x x x] SAR E3 a-na ṣa-bat DU3-ši mki-ṣir AN.[ŠAR2]
95'. [x x x x] lu2MAŠ.MAŠ E2 AN.ŠAR2 ḫa-an-ṭiš ZI-ḫa
96'. [x x x x] GIM LIBIR.RA [...]


Senden Sie uns Ihre Korrekturen