Springe direkt zu Inhalt

BAM 1, 30 (VAT 13725)

(Zugang zu CDLI: P285132) <  >

Fast vollständig erhaltene Tafel

Parallelstellen:

22'-24' = VAT 8914 (BAM 3, 311) 87'-89'
44'-46' = VAT 8260 (BAM 4, 376) II 16'-17'
47'-52' = VAT 9547 (BAM 2, 157) Vs. 6'-9'


Vs.

1'. [... x]-di-im


2'. [...] ⸢u3d15-šu2 MAŠKIM-šu2
3'. [...] x ⸢ṭu⸣ IGI-mar ana TI-šu2
4'. [...] x u2LU2.U18.LU ina KUŠ


5'. EN2 E2.NU.RU ŠA.RA.SIG5.GE IGI ŠA.RA.SIG5.GA
6'. A.RA.ZU ḪE2.EN.SIG5.GA IGI dEN.KI dASAL.LU2.ḪI
7'. U4.ŠU2.UŠ.RU HE2.EN.DAR.DAR.RA.GIM TU6.EN2


8'. KA.INIM.MA DIŠ NA ZU2.MEŠ-šu2 i-kaṣ3-ṣa-aṣ


9'. KID3.KID3.BI SAḪAR DAG KI.MAḪ
10'. la-bi-ru-⸢ti⸣ TI-qi2
11'. ina ⸢TUG2 ḫaš-ma-ni DU3-⸢⸣ [ina] ⸢GU2⸣-šu2 GAR-an


12'. DIŠ KI.MIN MUN a-ma-num šimLI
13'. TI-qi2-ma DIŠ-niš SUD2 UGU ZU2.MEŠ-šu2 ta-kap-par2


14'. DIŠ KI.MIN gul-gul LU2.U18.LU TI-qi2-ma
15'. ina UGU gišGU.ZA ina TUG2 ḫaš-ma-ni tu-pe-aṣ-ṣa
16'. gul-gul-la šu-a-tu2 ina UGU GAR-an
17'. ina še-ri3 u ši-me-tan 3 U4-me ki-is-pa ta-kas-sip
18'. EN2 7-šu2 ana ŠA3 gul-gul-li ŠID-nu
19'. gul-gul-la šu-a-tu2 ina IGI KI.NA2-šu2
20'. 7-šu2 u 7-šu2 tu-ša2-aš-šaq-šu-ma ina-eš
21'. gul-gul-la šu2-a-tu2 a-šartaš⸣-ša2-a tu-tar-⸢ši


22'. DIŠ KI.MIN u2ḪUR.LUM.BA.ŠIR KA tam-tim
23'. PEŠ10.dID2 zi3.dNISABA u2ka-⸢man⸣-[tu2]
24'. ni-kip-tu2 NITA2 u MI2 LU2.U18.LU UḪ2.dID2 ina [...]


25'. DIŠ KI.MIN KA.A.AB.BA zi3.d⸢NISABA⸣
26'. u2ḪUR.LUM.BA.ŠIR ni-kip-tu2 ina [KUŠ]


27'. DIŠ KI.MIN na4KUR.NU.DIB KA.⸢AB⸣.[BA]
28'. ni-kip-tu2 GIR3.PAD LU2.U18.LU ina [KUŠ]


29'. [DIŠ] ⸢KI⸣.MIN 3 U4-me ina IGI KI.NA2-šu2 gul-gul-[...]
30'. [...] 15-šu2 ina-sik-ma [ina KUŠ]


Rs.

31'. [DIŠ KI.MIN] u2ir-kul-l[u ...]


32'. DIŠ KI.MIN SAG.DU gišBAL giš⸢NU?⸣ [...]


33'. DIŠ KI.MIN gul-gul NAM.LU2.U18.LU ki-ma SAG.DU
34'. A LUḪ-si 3-šu2 A.MEŠ ša2 i-al-lut-[ma]
35'. ina KI.NA2-šu2 tu-ša2-aš-šaq-šu2


36'. DIŠ KI.MIN na4KUR.NU.DIB KA.A.AB.BA
37'. NUMUN gišḪA.LU.UB2 GIR3.PAD.DU LU2.U18.LU ina KUŠ


38'. DIŠ KI.MIN SAḪAR KASKAL tug2NIG2.DARA2 ŠU.LAL2
39'. GIR3.PAD.DU LU2.U18.LU
40'. tim-bu-ut-ti A.ŠA3 ina KUŠ


41'. DIŠ KI.MIN SAḪAR UB.PAD tug2NIG2.DARA2 ŠU.LAL2
42'. gul-gul LU2.U18.LU tim-bu-ut-ti A.ŠA3 ina KUŠ


43'. DIŠ KI.MIN BAR GU4 pir-ha ina KUŠ


44'. DIŠ KI.MIN SAG.DU gišBAL gišMES
45'. na4AS2.DI3.DI3 na4PA ša2 7 GUN3.MEŠ ša2
46'. na4ZALAG ina DUR ina GU2-šu2 GAR-an


47'. DIŠ NA ina i-tu-li-šu2 ZU2.MEŠ-šu2
48'. i-kaṣ3-ṣa-aṣ gul-gul LU2.U18.LU
49'. TI-qi2 ina A LUH-si I3.GIŠ ŠEŠ2
50'. 7 U4.MEŠ ina SAG gišNA2-šu GAR
51'. ina IGI i-tu-li-šu2
52'. 7-šu2 i-na-ši-iq
53'. 7-šu2 i-li-ik-ma TI-uṭ


54'. DIŠ NA ina KI.NA2-šu2 KA.KA-si iṣ-ṣe-ne2-eh
55'. LIBIR.RA.BI GIM AB.SAR BA.AN.E3
56'.  [x x x x x] ⸢ša dMUATI⸣-GIŠKIM-šu2
57'. [...]
58'. [...] ⸢x x⸣


Senden Sie uns Ihre Korrekturen