Springe direkt zu Inhalt

Solidarität mit unseren israelischen Partnern

האוניברסיטה החופשית של ברלין מגנה בחריפות את התקפות חמאס על מדינת ישראל

News vom 12.10.2023

האוניברסיטה החופשית של ברלין מגנה בחריפות את התקפות חמאס על מדינת ישראל.
ברצוננו להשתתף בצער הקורבנות ובני משפחותיהם, ולהביע את הזדהותנו ובמיוחד את הדאגה שלנו לאוניברסיטאות העמיתות, לסטודנטים הלומדים בהן, ולחברי הסגל, אשר עמם פיתחנו בעשרות השנים האחרונות קשרי חברות וקשרי מחקר פוריים.
האמפתיה שלנו מקיפה גם את הסטודנטים והחוקרים הישראליים הרבים באוניברסיטה החופשית של ברלין, החוששים לגורל המשפחות והחברים במולדתם. היו סמוכים ובטוחים כי האוניברסיטה החופשית של ברלין עומדת לצדכם במאת האחוזים. אנו מפצירים בכל חברי האוניברסיטה להפגין סולידריות כלפי חברינו הישראליים וכל הנפגעים מפרץ האלימות המחרידה והבוטה המופגנת בפעולות חמאס.

6 / 12
Mentoring
Tutoring
OSA Judaistik