Springe direkt zu Inhalt

BAM 3, 208 (VAT 10088)

(Zugang zu CDLI: P281819) <  >

Parallelstellen:

BAM 208 = KAR 189
II: 6'-9' = K. 6488 (AMT 85,1) II: 10'-14'


i

1. […] ⸢x⸣ ana ⸢x⸣
2. […] AL.TI


3. […] ŠUB-di
4. […] NIG2.⸢AK⸣.A
5. […] x DA
6. […] x tu


7. […] ⸢x⸣
8. […] ⸢uš⸣
9. […] x
10. […] x


11. […] x
12. […] x

ii

1. KI.MIN GA [x] MAŠ TAB-su ⸢x⸣ […]
2. u 7-šu2 DU11.GA-ma u2SIKIL ina 8 ⸢x⸣ […]


3. DIŠ KI.MIN MUN šimIM.⸢DU⸣ u2 […]
4. u2NU.LUḪ.ḪA ina A tar-ṣa-anina⸣ […]
5. ina šer3-ti tu-sak ba-lupa⸣-[tan …]


6. DIŠ KI.MIN ḫa-ṣa-ab-tu2 ša ina qut-ru at x […]
7. ana ŠA3 KAŠ.SAG ŠUB-di ina UD.NA2.A ana IGI […]
8. kaš-šap-ti kiš-pu-ki li-iš x […]
9. li-iṣ-ba-tu-ki iš […]


10. DIŠ KI.MIN u2nu-nu-tu2 tu-⸢bal⸣ GAZ⸣ [SIM]
11. NUMUN u2BABBAR.ḪIsar […]
12. tu-sak ba-lu […]


13. DIŠ KI.MIN SI ⸢DARA3⸣.[MAŠ …]
14. x x […]


Senden Sie uns Ihre Korrekturen