Springe direkt zu Inhalt

BAM 1, 7 (VAT 9989)

(Zugang zu CDLI: P285111) <  >

Schülertafel

Parallelstellen:

1-10 = K 2574+ (BAM 5, 482) III 40‘-47‘; JAS(TROW) Rs. 19-27; VAT 13789+ (BAM 2, 158) I 1-15


Vs.

1. [...] ⸢x⸣ ZI SAG.KI TUKU.TUKU-[ši]
2. [...] ⸢GIN2gišŠUR.MIN3 10 GIN2 šim⸢ŠEŠ⸣
3. [... gišdap-ra]-⸢nu⸣ 10 GIN2 šimSAL
4. [...] x 10 GIN2 šimLI
5. [...] 10 GIN2 GAZIsar
6. [... LAGAB] MUNU6 10 GIN2 DUH.ŠE.GIŠ.I3 BARA2.GA
7. [...] x 10 GIN2 sah-le2-e
8. [... ZU2].⸢LUM⸣.MA 10 GIN2 GU2.GAL
9. [...] ⸢GAZ⸣ SIM lu ina KAŠ lu ina GEŠTIN
10. [...] ⸢ŠE!⸣ ZIZ2.A.AN ana IGI ta-šab-bah3


Senden Sie uns Ihre Korrekturen