Springe direkt zu Inhalt

BAM 4, 366 (VAT 13822)

(Zugang zu CDLI: P285437) <  >

Größeres Fragment einer zweikolumnigen Tafel. Inventar, das 315 Amulettsteine aufzählt.


col. i

1. [x ; x] ⸢MUNUS ud/pi?⸣ [(x)]
2. [x ;] na4ZA.GIN3
3. [x ;] na4KUR-nu DAB
4. [x] ; na4GUG
5. ⸢14/15⸣ ; na4BABBAR.DILI


6. 9 ; na4ab3-aš-mu
7. 9 ; na4DUR2.MI.NA
8. 9 ; na4NIR2


9. 8 ; na4.dLAMMA


10. 7 ; na4ZALAG2
11. 7 ; na4saḫ-ḫu-u
12. 7 ; na4MUŠ.GIR2
13. 7 ; na4AŠ.GI3.GI3


14. 6 ; na4EN.GI-si-i
15. 6 ; na4IGI.ZAG3.GA2
16. 6 ; na4ŠUBA
17. 6 ; na4IGI
18. 6 ; na4ḪI.LIB


19. [x ;] ⸢na4x x⸣ [x]

col. ii

1. […]
2. 5 [; …]
3. 5 [; …]
4. 5 ; BABBAR […]
5. 5 ; IGI [(x)]


6. 4 ; AN.BAR
7. 4 ; ZU2 GE6
8. 4 ; mar-ḫal-lum
9. 4 ; mu-ṣi
10. 4 ; AN.ZAḪ


11. 3 ; KU3.BABBAR
12. 3 ; KU3.SIG17
13. 3 ; ni-bu
14. 3 ; zib-tu2
15. 3 ; GIŠ.NU11.GAL
16. 3 ; AN.ZAḪ BABBAR
17. 3 ; SAL.LA
18. 3 ; DU8.ŠI.A


19. 2 ; MUŠ SA5
20. 2 ; ka-pa-ṣa
21. 2 ; me-ku
22. 2; GUG mar-ḫa-ši
23. 2 ; SAG.⸢KAL⸣
24. ⸢2 ; x⸣ […]

col. iii

1'. 2 ; ŠURUN ⸢d⸣[GU4]
2'. 2 ; zi-bit


3'. 1 ; kur-gar-a-nu
4'. 1 ; lu-lu-da-ni-tu2
5'. 1 ; UGU.AŠ.GI3.GI3
6'. 1 ; AR2.ZA.LA2
7'. 1 ; BAL
8'. 1 ; ALGAMES
9'. 1 ; SIKIL
10'. 1 ; dŠE.TIR
11'. 1 ; pa-ru-tu2
12'. 1 ; ZA.GIN3.⸢DURU5
13'. 1 ; IGI MUŠ
14'. 1 ; GI.RIM.ḪI.LIB
15'. 1 ; na4AMAŠ.PA.E3
16'. 1 ; na4AMAŠ.MU2.A
17'. 1 ; ŠUBA A2.ZI.⸢DA⸣
18'. 1 ; ŠUBA A2.GUB3.⸢BA⸣
19'. 1 ; ḫu-luḫ-ḫu
20'. 1 ; ḪUL.GIG
21'. 1 ; MUD
22'. 1 ; mu-⸢ši⸣-tu2
23'. 1 ; [x (x)] qu [(x)]
24'. 1 ; […]
25'. 1 [; …]

col. iv

1'. ⸢1⸣ ; ⸢x⸣ […]
2'. 1 ; ḫal-[tu? …]
3'. 1 ; GIG MA.NU
4'. 1 ; ZU2.LUM.MA
5'.1 ; TEŠ2
6'. 1 ; da-nu
7'. 1 ; NIR2.ZIZ
8'. 1 ; SAG.DU
9'. 1 ; MUŠ.GIR2 za-qa-<nu>
10'. 1 ; MUŠ BABBAR
11'. 1 ; NIG2.BUR3.BUR3
12'. 1 ; PEŠ4 ANŠE
13'. 1 ; ŠUBA NIGIN
14'. 1 ; BIL2-li
15'. 1 ; MUŠ.GIR2 NITA2
16'. 1 ; mu-ṣa NITA2
17'. 1 ; ni-kip-tu2 NITA2


18'. PAP-ma 3 ME 15 NA3.MEŠ
19'. GU2 ša2 mmar-duk
20'. ⸢ša2ana ŠU.MIN šu-ṣu-u
21'. [x] GAR-an ṭup-pa-ni
22'. ⸢x⸣ mki-ṣir-[AN.ŠAR2/aš-šur]
23'. [x] ⸢x⸣ [x (x)] ⸢x⸣ […]


Senden Sie uns Ihre Korrekturen