Springe direkt zu Inhalt

BAM 4, 338 (VAT 10392)

(Zugang zu CDLI: P281829) <  >

Bruchstück einer einkolumnigen Tafel aus neuassyrischer Zeit. Beschwörungen verschiedener Krankheiten und Krankheitsdämonen.
Duplikat zu K 6335 , K 8104, Rm. 595, 82-5-22, 535 und STT 2, 138. Ähnlich, aber kein Duplikat ist K 6057+.


Vs.

1'. […] ⸢x x uḫ3⸣ […]
2'. […] x-ʾ-a-šip ⸢x⸣ […]
3'. […] ⸢im⸣MAR.TU qar-du [x x (x)] u2-⸢nap⸣-[…]
4'. […] el-lum [(x)] šu-⸢u2lip-⸢šur⸣ […]
5'. [… A]B.BA MAŠ.MAŠ DINGIR.MEŠ DINGIR ⸢el⸣-lum ši-pat ba-la-ṭi […]
6'. […] dUTU dŠAKKAN2 : dNISABA : dID2 ḫur-sa-a-[ni …]
7'. […] qar-du-ti ka-li-šu2-nu li-ši-bu-[ka]
8'. […] x lu-ka DINGIR.MEŠ el-lu-[ti …]
9'. […] dmaš-tu4 DUMU.MEŠ d[30? …]
10'. […] ⸢x⸣ pa-šit-ta ⸢GIG⸣ SAG.DU di-ʾu ⸢x⸣ […]
11'. [… li-is?]-⸢su-ḫu?⸣ [(x)] ⸢i?⸣-na te-e-šu-nu da-nu u an-tu4 ⸢x⸣ […]
12'. [li-pa-aš2]-ši-⸢ra⸣-ka (blank) […]
13'. […] x ana e-piš kiš-pi-ši-na ru-ḫe-e ru-se-⸢eup-ša2-še-⸢e⸣ […]
14'. [mim]-⸢malem-na ša2ina zu-um⸣-ri-ka li-⸢is⸣-[suḫ-šu …]
15'. [… UD?].NA2.AM3?li⸣-paṭ-ṭi-ra ar2-ni-[ka …]
16'. […] ⸢aḫ⸣-ḫa-zu šu-ru-⸢up⸣-pa a-šu2-uš-tu4 GIG di-ʾu […]
17'. […] e-ṭim2-ma mi-qit […]
18'. […] x aḫ-ḫa-zu DINGIR mu-rag-ga-[a …]
19'. […] lu2LIL2.LA2 ⸢SIKIL⸣.LA2 KI.⸢SIKIL⸣.LIL2.[LA2 …]
20'. […] AN-e ṣi-ri-iḫ MUL.MEŠ mi-qit be-en-[ni …]
21'. […] x ba:la-ṣa ur-gu-li […]
22'. [… dASAL].LU2.ḪI DUMU SAG-tu-u2 ša2 eri-⸢du10⸣[…]
23'. […] x li-is-suh ina SU […]
24'. [… x]-tu2 sik-ka-tu ṣe-en-ni-it […]
25'. […] gir-giš-ša2 sa-ma!(LA)-[nu? …]
26'. [… maš-ka]-du sa-ga-la sag-ba-[nu]
27'. […] x nap-ṣa ša2 GIR3 ki-is-sa-at i-ša2-[ti …]
28'. [ni-šik UR.GI7] MUŠ GIR2.[TAB] nam-maš-ti ni ⸢x⸣ […]
29'. […] x E2 ŠA3-bi [x x x] x ri [x x (x)] ⸢E2?⸣ […]
30'. […] ša2ša2⸣[…]
31'. […] ⸢x x⸣ […]

Rs.

1'. […] ⸢x⸣ i-⸢bal?⸣ […]


2'. [… dAMAR.UT]U(?) MAŠ.MAŠ DINGIR.⸢MEŠ⸣ […]
3'. […] u te-e ša2 NIN-ka […]
4'. [… d]AMAR.UTU man-nu ša2? ki-⸢ma?⸣ […]
5'. […]-an ad di UGU UN.MEŠ ta-zar-ru nu-uḫ-[ḫu …]


6'. [… mur-ṣu] ⸢mi⸣-iq-tu4 li-ʾ-bu di-ʾu […]
7'. [… aḫ-ḫ]a-zu šu-ru-up-pu-u2 a-šu2-uš-⸢tu4⸣ : ḫur-ba-šu2 lu2LIL2.[LA2 …]
8'. […] ⸢ṣi⸣-da-nu u ḫa-a-a-at-tu : mu-kil SAG.HUL-ti x […]
9'. [si-li]-iʾ-tu4 SA.AL.ḪAB li-iʾ-bu u2-qu-qu-u ⸢x x⸣ […]
10'. [… mi]-⸢šit⸣-tu4 ra-pa-du ⸢GIDIM⸣ la-maš-tu4 la-ba2-⸢ṣuaḫ-ḫa-zu […]
11'. […] x mu ek-ki-im-[tu] u2-tuk-ku ra-bi-⸢ṣušag-[ga-šu2? …]
12'. [… mu?]-tu ḫi-in-ṭu2 ki-ib-bu kat3-til-[lu …]
13'. [… a]-⸢lu⸣-ḫap-pu lu-uʾ-tu4 NAM.TAR mim-ma lem-nu mu-ṣab-bita⸣ […]
14'. [EN2?u2-tam-mi]-ku-nu-ši da-nim u an-ti DINGIR.MEŠ GAL.MEŠ ša2 DINGIR ⸢x⸣ […]
15'. […]-ku-nu-ši dDU.RI2 dDA.RI2 dlaḫ3-mu ud x⸣ […]
16'. […] ⸢ku-nu-ši⸣ [dU].⸢GUR⸣ dGA.AR2 da-la-la u d⸢x⸣ […]
17'. […] ⸢d?⸣MAŠ ⸢dŠAKKAN2⸣ [d]KU3#.SU3daš-na-an dsiraš u? x […]
18'. […] ⸢GE6 U3⸣ U4.DA A.MEŠ u I3? […]
19'. […] x UM.GID2.DA ⸢tab?/šur?⸣- d⸢alla⸣[…]
20'. [… e]r-ru UD.20.[KA]M2.MA x-ka ma-ḫa-[ṣu ...]
21'. […] x zu rat ⸢zu? x⸣ ša2 de2-a EN eri-[du10 …]
22'. [… d]ASAL.LU2.ḪI [a-']-a-a-ṭi mu-kil SAG.ḪUL […]
23'. […] NENNI A NENNI ša2 [DINGIR] NENNI dU.DAR-šu NENNI […]
24'. [lu te-re]-eq-qa lu-u t[a]-be2-ša2 lute-nit⸣-sa-a lu-u tan-na-as-[sa-ha? …]
25'. […] tu2 lu pa-ra-ku x [x] ⸢x⸣-tu2 tak-ki-[…]
26'. […] x at-tal-ka (blank) TU6.[EN2]


27'. […] x de2-a ši-pat de2-a ru-tu2 de2⸣-[a …]
28'. [… dASAL].LU2.ḪI a-bu-bu i-nam-di ⸢x⸣ […]
29'. […] x ku ša2qar⸣-ra-⸢di x⸣ […]
30'. […] x NIN ⸢x x⸣ [x (x)] NIN […]
31'. […] ⸢x⸣ […]


Senden Sie uns Ihre Korrekturen