Springe direkt zu Inhalt

BAM 3, 229 (VAT 13777)

(Zugang zu CDLI: P285315) <  >

Duplikattext zu BAM 3, 228.


Vs.

1'. […]⸢x x x x⸣[x x x]
2'. [… ṣa-ṣu]-un-tu2 PA [xxx]
3'. […] ⸢giš⸣MA.NU PA ⸢gi⸣[ŠUL.ḪI]
4'. […] ⸢EREN?⸣[…]
5'. [x x x x] ⸢dap2⸣-ra-ni PA GI DU10.GA ⸢PA⸣ x ⸢šim⸣GUR2.[GUR2]
6'. [šim]⸢MUG⸣ šu-lu-ut ŠIM.[ḪI].A šimKUR.⸢RA⸣ [x x] ⸢x⸣ giš⸢x⸣ [x]
7'. [x x x] ⸢GIŠIMMAR x x⸣ [x gišLUM].⸢ḪA⸣ GAZIsar ši-te-e [x x]
8'. [x x x x] ⸢x⸣ ḪENBUR2 giš⸢KIŠI6 46⸣ mar-ha-aṣ ⸢PA⸣.[MEŠ]
9'. [TAB] U4.DA ši-biṭ [ša2-a]-⸢rišim-ma-ti ri-mu-⸢u2⸣-[ti]
10'. [ŠU].⸢GIDIM⸣.MA ŠU.⸢NAM⸣.ERIM2.MA ŠU.NAM.LU2.⸢U18⸣.[LU]
11'. [DU3?] ⸢mur-ṣi?⸣ [ša2 ina] DU3-ti a-su-ti u3 MAŠ.⸢MAŠ-u2⸣-[ti?]
12'. [il-ta-za-az]-⸢ma⸣ NU DU8-ir ina A ID2 A PU2
13'. […] a-ru-ul-li GA gu4AB2 KAŠ3 gu4AB2
14'. ḫi-qa-[a] KAŠ SAG ŠEG6-šal KUŠ GIG I3.NUN ŠEŠ2
15'. [x] šimGIR2 <ana> SAG.DU-šu2 ŠUB-di 7 U4-me še-ra u AN.USAN2
16'. RA.MEŠ-su-ma SILIM-im RA-ṣu an-nu-u ŠU.MIN A.ZU


17'. DIŠ NA SAG.KI.DAB.⸢BA⸣ TUKU.TUKU-ši GEŠTU.MIN-šu2 i-ša2-gu-ma
18'. IGI.MIN-šu2 i-bar-ru-⸢ra SA⸣ GU2-šu2 GU7.MEŠ-šu2 A2.MIN.MEŠ-šu2
19'. ⸢šim⸣-ma-ta5 TUKU.TUKU-ši ⸢ELLAG2⸣-su u2-maḫ-ḫa-as-su
20'. [ŠA3]-šu2 da-liḫ GIR3.MIN-šu2 [ri]-mu-ta5 TUKU.TUKU-ši NA BI
21'. [GIDIM?] ri-da-a-ti [US2].MEŠ-šu2 ana TI.LA-šu2 ina U4 15.KAM2
22'. [U4-um d30 u dUTU DIŠ-niš GUB]-⸢zu⸣ NA BI tug2ŠA3.ḪA MU4.MU4
23'. [… te-eṣ]-⸢ṣi⸣-ma MUD-šu ta-tab-bak
24'. […] ana IM.SI.SA2 GAR ana d30
25'. […] x GA AB2 BAL-⸢qi2
26'. […] ⸢GAR⸣-an KAŠ SAG [x x]

Rs.

1'. […] ⸢x x⸣
2'. […] x BAD
3'. […] ⸢x x⸣
4'. […] x UR5.GIM DU11.GA


5'. […] x NU DU10.GA
6'. […] TAR


7'. […] ⸢DAB.BA? x⸣
8'. […] ⸢x⸣
9'. […]
10'. […] ⸢GIN2 x⸣ [x]
11'. […] a-ar2 ⸢KU3⸣ ⸢x⸣ [x x]
12'. […] x an ⸢x⸣ [x]
13'. […] ⸢x x⸣ [x]


Senden Sie uns Ihre Korrekturen