Springe direkt zu Inhalt

BAM 3, 215 (VAT 13653)

(Zugang zu CDLI: P281824) <  >

Ritualtafel der Beschwörungsserie muššuʾu. 

Parallelstellen:

Vgl. K. 3996 + 4089 + 9281


Vs.

1. [e-nu-ma ni-pi-ši ša2 muš-šu-ʾu te-ep-pu-šu]


2. [EN2] ⸢MA3⸣.E LU2.KU3.GA [ME.EN ...]
3. [EN2] I3.GIŠ KU3 I3.GIŠ eb-bu I3.GIŠ ⸢ana⸣ […]
4. [EN2 SA.HUL DU8.U3].DA 3.TA.AM3 [a-na …]
5. [ŠID-nu EN2 SAG.GIG].⸢GA⸣ SAG.KI.MEŠ-šu2 tu-[x x x]
6. [x] U2.[NUMUN2] SAG.DU-su [ŠER3]
7. ⸢EN2⸣ SAG.GIG GU2.SA.A […]
8. ⸢EN2a-nam-di-ki EN2 […]
9. ⸢EN2dNIN.I3.SI.IN.NA [x x x x x] ⸢GUB3šu2
10. ⸢EN2⸣ UŠ2.ḪUL.GAL2 [x x] pa-[pan] ŠA3-šu2
11. ⸢EN2dEN.KI EN.TU6.⸢NAM⸣.<TI>.LA.KE4 [x x] GIŠ.KUN-šu2
12. ⸢EN2šim-ma-tum MIN : TA TUGUL x šu2 ša2 15 EN ki-ṣi- šu2
13. [EN2] kiš-pu zi-ru-tum TA kin-ṣi-šu2 EN GIR3-šu2
14. [EN2 GIM] an-u2-u ki-tum TA TUGUL-šu2 ša2 150 EN kin-ṣi-šu2
15. [EN2 IZI.HUŠ] TA kim-ṣi-šu2 EN GIR3-šu2
16. [iš-tu an]-⸢na⸣-a TA SAG.DU EN GIR3.MIN-šu2
17. [UŠ2 GIŠ.ERIN] ⸢TAG⸣.TAG.MEŠ
18. [GIM an-na-a te-te]-⸢ep⸣-šu2 ⸢EGIR2⸣-šu2 ⸢NA4⸣.MEŠ tu-kaṣ3-ṣar
19. [EN2 ME.ŠE3 BA.DA.RI] NA4.MEŠ A2 15 u2 ⸢ŠU⸣ [15]
20. [EN2 SA.ḪUL DU8.U3.DA] NA4.MEŠ ⸢A2⸣ [150-šu2]
21. [EN2 I.BA.AḪ MIN NA4.MEŠ ŠU 150]
22. [EN2 ME.ŠE3 BA.DA.RI EN2 lib2-li dGIŠ.BAR] NA4.MEŠ [MURUB2 15 u 150]
23. EN2 šu-⸢u2⸣ [NA4.MEŠ SA.GAL TUGUL 15 u 150]
24. EN2 A.RA.⸢NA⸣.[HU.UN.NA NA4.MEŠ IZI ka]-sis-⸢tu
25. kin-ṣi [15] u 150
26. EN2 ME.ŠE3 BA.DA.RI NA4.MEŠ šim-ma-tum GIR3 15
27. EN2 I.BA.AH MIN NA4.MEŠ šim-ma-ti GIR3 150
28. EN2 gišGIŠIMMAR.TUR DALLA KU3.GA EN2 MU.HUL.BI SAR.A
29. GIŠ.PA GIŠIMMAR.TUR ⸢ŠU⸣.MIN-šu2 u GIR3.[MIN]-šu2 ŠER3
30. EN2 SU8.BA KI.KU3.GA SIG2 SIR5.SIR5 ša2 [MI2].⸢AŠ2⸣.GAR3 GIŠ3.NU.ZU [u3] MI2.SILA2 GIŠ3.NU.ZU MIN
31. EN2 AN.BAR4 GIG.GA SIG2 ⸢SU9 GIŠ.NA2⸣ NIGIN-mi
32. iš-tu an-na-a te-te-ep-šu2qu-ta⸣-ri tu-qat-tar
33. EN2 ZA3.HI.LIsar u2KUR.RA⸢sar⸣ [GI DAG.MEŠ ina] UGU GAR-an
34. [EN2 d]EN.KI.E.NE KI.MIN [x x x x x x] GAR-an

Rs.

35. [EN2 UDUG.HUL.GAL2] ⸢GIDIM.IDIM⸣.KUR.RA KI.MIN ša2 MAŠ2.ZU [ina SAG GIŠ.NA GAR-an]
36. [EN2] ⸢AN⸣ KI BA LU2 KI BA KI.MIN ⸢DIR⸣.MEŠ ina še-pit ⸢GIŠ.NA2⸣ GAR-an
37. EN2 a-nam-di EN2 ana pu-hur DINGIR.MEŠ A.MEŠ ana LU2.GIG ⸢ta⸣-sal-ʾa
38. EN2 a-nam-di A.MEŠ ša2 MAŠ.MAŠ DINGIR.MEŠ i-da-[at] GIŠ.NA2 [A.MEŠ] ŠUB-di
39. EN2 SAG.BA SAG.BA ZI3.SUR.RA-⸢a⸣ [GIŠ].⸢NA2te-ṣir
40. EN2 tum3-mu E2 ZI3.MAD.GA2 [x x] ⸢DUB⸣-ma
41. ZI3.SUR.RA ⸢KA2!te-ṣir KA2 GUR-ma ⸢ŠU-kaina UGU GIŠ.⸢IG⸣ NU [tum3]-mad-ma
42. EN2 AB.TA NAM.⸢MU.UN⸣.DA.KU4.KU4.E.DE3 a-na UGU ŠID-nu
43. KA2 BAD-ma GIŠ.TUKUL ⸢GIŠ⸣.[MA].NU ša2 ina SAG LU2.GIG GAR-nu IL2-ma ina SAG44. EN2 dEN.ME.ŠAR2.RA dNIN.ME.ŠAR2.RA
45. AD u AMA ša2 DINGIR.MEŠ ka-la-ma
46. dEN.DA.ŠURIM.MA dNIN.DA.ŠURIM.MA
47. ⸢ŠEŠ⸣ u NIN ⸢ša2 DINGIR.MEŠ⸣ ka-la-[ma]
48. [x x x] su ⸢x x⸣ [x]
49. [x x x]-⸢šak⸣-ma um-ma ṭi-iṭ-ṭi-iš tu-⸢še⸣-mi
50. [x x x] ⸢an⸣ [x] ti an [x]-ma GAL.MEŠ e-pu-uš
51. [x x] SIS ŠA3-bi-šu ni-i-hu
52. [x x]-⸢ša2⸣ IG E2.GIŠ.NU11.⸢GAL⸣
53. [šad]-⸢ael-li ša2-da-aur-rad
54. [u2]a-na-mi-ru šam-mu ul-tu šur-ši-šu2 iš-ru-hu-ma
55. [x x] ša2ri⸣-i-zu-uq-ma pa-ni-šu2
56. [x x] x-⸢šu-uš-ma⸣ DINGIR.MEŠ ŠEŠ.MEŠ-šu2-nu
57. [x ip]-pal a-ma-ti! i-qab-bu-šu2
58. [x x] x-ku-nu bi-la-a-ni TU6 EN2


59. [KA] ⸢INIM⸣.MA UDUG.[x x x]


60. [DU3.DU3].BI u2a-na-mi-ru ina A.MEŠ u I3 GIŠ.ERIN [tu-bal-lal]
61. [ši-ip-ta] 3-šu2 ina UGU ŠID-nu U4.29.KAM2 ša2 ITI.NE
62. [pa]-ni-ka ŠEŠ2-ma da-nun-na-ki
63. [it]-⸢ti⸣-ka i-dab-⸢bu⸣-bu


64. [x x x] u2⸢x⸣ [x] a IGI IM ana AN pa-qul ⸢x⸣ BAD.KI ⸢x⸣
65. [x x x x x] ⸢x⸣ DI da-a ⸢x⸣ a-na [x x x] ⸢x⸣


Senden Sie uns Ihre Korrekturen