Springe direkt zu Inhalt

AMT 96, 1 (K 4054)

(Zugang zu CDLI: P395377)

Thompson JRAS 1929 S. 815f.; Scurlock AMD 3 S. 451 Nr. 181; Worthington JMC 7 S. 18ff. Ms. O; Finkel Fs. Lambert S. 182

Eine Sammlung von Rezepten gegen stechende Schmerzen, die sich teilweise in der Region des Bauchs manifestieren.

Parallelstellen:

1-7 = VAT 9029 (BAM 1, 3) iv 35-38; VAT 13778+ (BAM 3, 217) 5-9; K 5172+ (BAM 6, 564) iii 6'-10'; Ist A 210 (BAM 3, 269) Rs. 1-4. Vgl. auch BM 42298 (Finkel Fs. Lambert Abb. 32) Vs. 4-5
14-16 vgl. BM 42298 (Finkel Fs. Lambert Abb. 32) Vs. 7-8


1. ana na-aṣ-mat-ti di-ik-ši lu «šu2» ša2 ˹ZAG˺ [x x x]
2. ZU2.LUM.MA tap-pi-iṣ MUNU5 sa-ḫ[i-in-du]
3. šimMUG NUMUN GADA u2ak-tam DID[A x x]
4. a-ḫe-e SUD2 ina KAŠ.SAG DIŠ-niš [x x]
5. ina NE ŠEG6-šal ina TUG2 : ina KUŠ [x x]
6. NE-su LA2 GIM tap-ta-[aṭ-ru]
7. ina A.MEŠ gišŠE.NU R[A-su]


8. DIŠ KIMIN ZI3 GU2.GAL ZI3 GU2.TUR ZI3 ZIZ2.AN.NA ZI3 GIG ZI3 sa-hi-[in?-di?]
9. ˹KU?.KU?˺ MUNU5 ZI3 šimMAN.DU ZI3 šimGUR2.GUR2 ZI3 šimLI ZU2.LUM.MA [x x (x)]
10. [DI]DA SIG5 DIŠ-niš ina NE ŠEG6-šal I3.GIŠ : I3.NUN.NA IGI di-ik-ši ŠEŠ2 [x x (x)]
11. [ina] ˹KUŠ˺ SUR-ri LA2-ma [x x (x)]


12. u2ḪAR.ḪAR ˹GAZI˺sar GU2.GAL te-ṭe4-en ZA3.ḪI.LIsar [x x (x)]
13. ana ŠA3 ŠUB-di ina gišGEŠTIN tara-bak di-ik-šu2 [x x (x)]


14. DIŠ NA ŠU GIDIM.MA DAB-su-ma ana di-ik-ši GUR-šu2 u2si-ḫu u2[ar2?-gan?-nu?]
15. u2ba-ri-ra-tu2 ḪAD2.A GAZ SIM ZI3 GIG ana ŠA3 ŠUB-di šum4-ma E[N.TE.NA]
16. ina KAŠ šum4-ma BURU14 ina GA tara-bak ina TUG2 SUR-ri IGI di-ik-ši I3 ŠE[Š2 x x (x)]


17. [DIŠ NA] di-kiš gišGIGIR GIG-ma ŠA3-šu2 u TUN3-šu2 GU7.MEŠ-šu2 ina A gišŠE.NU ŠUB-˹di˺ [x (x)]
18. [x x] tu-maš-ša2-’a-šu2 I3 ḫal-ṣa NAG.MEŠ šimLI šimGUR2.GUR2 ši[mx (x)]
19. [PA giš]NU.UR2.MA PA gišŠE.NU DIŠ-niš GAZ SIM ina I3.UDU ḪI.ḪI LA2 [x (x)]


20. [DIŠ NA] ˹TA?˺ gišGIGIR ˹ŠUB?˺ [x x] ˹x TUK?˺.TUK-ši ˹u2x x x˺ u2IN6.UŠ2 ina A [x x (x)]
21. [x x] ˹x˺ RA-suma˺ [x x x x x x x x] ˹ina˺ I3.UDU tu-[maš-ša2-’a-šu2(?)]
22. [U5] ARGABmušen ˹x˺ [x x x x x x x] ˹šimGUR2.GUR2 šim˺[x x (x)]
23. [...] ša2 [...]


Senden Sie uns Ihre Korrekturen