Springe direkt zu Inhalt

AMT 95, 1 (Sm 353)

(Zugang zu CDLI: P425371)

Thompson JRAS 1929 S. 814f., 817; Scurlock AMD 3 S. 673ff. Nr. 348, 349, 350, 351

Fragment mit Resten von Rezepten zur Befreiung des Menschen von der Einwirkung des Totengeistes


1'. ˹u2x˺ [...]
2'. u2ur2-nuu2˺ [...]


3'. DIŠ NA ŠU GIDIM.MA GIG ˹x˺ [...]


4'. DIŠ a-na KIN ŠU GIDIM.MA la-azzi˺ [...]


5'. ana ZI-šu2 u2ḪAR.ḪAR [...]


6'. DIŠ KIMIN SUḪUŠ gišZA.MUŠ3.ŠEŠ2 giš˹x˺ [...]
7'. u2ḪAR.ḪAR u2KUR.KUR TI-qi2 7 U2.˹ḪI˺.[A ...]
8'. ina IM.ŠU.RIN.NA te-sek-ker ina urudu˹ŠEN˺.[TUR ...]
9'. a-di UZU.MEŠ-šu2 i-par2-ru-u ta-˹x˺ [...]
10'. u2tar-muš8 u2IGI-lim u2IGI.NIŠ u2˹KUR?˺.[KUR? ...]
11'. ŠEŠ2.MEŠ-su u GEŠTIN SUR.RA [...]


12'. DIŠ ŠU GIDIM.MA ina SU NA il-taza˺-[az ...]


13'. maš-qi2-a-ti ma-ka-lu-u u ˹x˺ [...]


14'. [DIŠ N]A ina DAB ŠU GIDIM.MA [...]
15'. [x x (x)] ra ˹x x˺ [...]


Senden Sie uns Ihre Korrekturen