Springe direkt zu Inhalt

RA 14, 87-89

(Zugang zu CDLI: )

i
1'. [...] x u2KUR.KUR x [...] x x
2'. [...] A.AB.BA u2UGU-kul-la I3 ŠEŠ2-su-ma TI


3'. [DIŠ] NA GIDIM DAB-su MUD-su ša2-gi-ig
4'. [SA] MUD-šu2 u SA.SAL-šu2 šu-u[p-š]u-ḫi
5'. gišEREN gišŠUR.MIN3 gišdap2-ra-nu [šimL]I
6'. šim.dMAŠ GI DU10.GA gišsi-ḫu gišar2!-[gan-na]
7'. [giš]a-ri-ra-tu šimMUG ŠE.KAK gišDIḪ3
8'. [...] gišGIŠIMMAR ZI3 [Z]IZ2.AM3
9'. [... ina] DE3 Š[E]G6-šal
10'. [...]-ma TI


ii

6'. DIŠ NA ina DAB-iṭ ŠU.GI[DIM ...]
7'. ZI-šu2 ik-ta-n[ar ...]
8'. saḫ-pa-šu2 GIDIM4 [...]