Springe direkt zu Inhalt

BAM 1, 104 (VAT 10092)

(Zugang zu CDLI: P285203) <  >

Große, einkolumnige Tafel. Teilweise stark beschädigt.

Parallelstellen:

7-8 = EHE 331+ (BAM 1, 96) i 10-11
34 = VAT 13752+ (BAM 1, 95) 37
42-45 = K 2433+ (BAM 7, 24 Ms Y) iv 1'-5'
62-64 = VAT 10649 (BAM 1, 94) Vs. 6-8
65 = VAT 10649 (BAM 1, 94) Vs. 10-11
89 = Sm 357; K 9441 (AMT 43, 5) iv 5-6
98-101 = K 2433+ (BAM 7, 24 Ms Y) iv 8'-12'


Vs.

1. [... x]-ma x [...]
2. [...] U2.HI.A ŠEŠ ana ⸢x⸣ [...]
3. [...] ta-ša2-hal ina IGI [...]
4. [...] I3.GIŠ u KAŠ ana DUR2-šu2 DUB-⸢ak⸣ [TI]


5. [...] ⸢ILLU⸣ LI.TAR šimŠEŠ ina I3.⸢UDU⸣ [...]
6. [...] ⸢KA⸣ ina KAŠ.SAG ⸢NAG⸣ [...]


7. [...] UDU.NITA2 NAGA.SI šim⸢BULUH⸣
8. [...] A.ESIR2 tuš-te-mid ana DUR2-šu2 GAR-an-ma ina-eš


9. [...]-⸢ta⸣-ʾ-i šimGIG šimLI
10. [... x]-⸢maalla-nu DU3-uš ana DUR2-šu2 GAR-an


11. [...] ⸢IM⸣.GU.EN.NA u2MAŠ.TAB.BA u2NU.LUH.HA u2HAR.HAR
12. [...] ZA3.HI.LI ina I3.UDU ZU2.LUM.MA HI.HI ana DUR2-šu2 GAR-anina⸣-[]


13. [...] ILLU LI.DUR NUMUN GI.ZU2.LUM.⸢MA⸣ I3.UDU UR.MAH
14. [...] ⸢x⸣ SUD2 ina I3.NUN HI.HI nap-šal-tu4


15. [...] [u2]IGI-lim SUD2 ina KAŠ.SAG NAG-šu2


16. [...] [mul]UD5 gul-gul NAM.LU2.U19.LU kam2-mu ša lu2AŠGAB
17. [...] x-ra tur-ar2 SUD2 alla-nu DU3-uš ana DUR2-šu2 GAR-⸢an


18. [...] ⸢šim⸣GUR2.GUR2 u2KUR.RA u2HUR.SAG sah-le2-e U2.BABBAR u2ak-[tam]
19. [...] ⸢x⸣.NITA2 NUMUN GI.ZU2.LUM.MA u2šiz-ba-na ILLU simBULUH GAZ ina ⸢I3⸣ [...]
20. [...] ⸢šagišGI.GID2 DU3- TUG2.HI.A tu-la-ba-aš2 ana DUR2-šu2 GAR-[an]


21. [...] ⸢šim⸣LI ZA3.HI.LI u2KUR.RA u2KUR.KUR ⸢u2ṣa-ṣu2-um-⸢ta
22. [...] ⸢x⸣ u2UKUŠ2.HAB ZU2.LUM.MA ina I3.UDU HI.HI alla-nam DU3-uš ana DUR2-šu2 GAR-[an]


23. [...] ⸢x⸣ šimGUR2.GUR2 šimLI šimŠE.LI šimGIR2 GAZI⸢sar⸣ [...]
24. [... I3].UDU HI.HI ina DE3 gišU2.GIR2 qu-ta-⸢ru⸣ [...]


25. [...] ⸢x⸣-ra id-ra ⸢SUD2⸣ ŠU.SI-ka sig2AKA3 NIGIN-mi U2.HI.A tu-qat-⸢tarina DUR2-šu2 [GAR]


26. [...] šimGUR2.GUR2 šimŠE.⸢LI⸣ šimMUG u2KUR.KUR u2kur-ka-nam šim[x ...]
27. [...] ⸢sah⸣-le2-e GAZI⸢sar⸣ NAGA.SI ILLU LI.DUR ILLU šim⸢BULUH⸣ [...]
28. [...] ⸢MUN⸣ A.GAR.GAR MAŠ.DA3 šimŠEŠ U2.HI.A an-nu-tu4 ⸢DUB.MEŠ⸣ [...]


29. [... sah]-le2-e u2kur-⸢ka-namu2NU.LUH.HA gišZU2.GIŠIMMAR ZU2.⸢LUM⸣.[MA]
30. [...] šim⸢x⸣ šimGUR2.GUR2 šimLI U5.ARGAB[mušen ...]
31. [...] ⸢x⸣ ILLU LI.TAR šimHAB ina I3.UDU DUH.LAL3 HI.HI alla-nu DU3-[uš TI]


32. [...] gul-gul NAM.LU2.U19.LU tur-ar2 ⸢SUD2⸣ [...]
33. [...] ⸢x x⸣ [...] ina A GAZIsar tara-bak LA2 ⸢x⸣ [...]


34. [...] ⸢x⸣ ZE2 GU4 [...] GISSU HAD2.A GAZ SIM ṭi-pu ša DUR2.GIG te-ṭe-⸢ni⸣-[pi-ma]


35. [...] ⸢NITA2 u MUNUS⸣ [...] A A ⸢x⸣ [...] ⸢DIŠ-niš⸣ HI.HI DUR2.GIG ⸢ŠEŠ2⸣ [...]


36. [...] ILLU šimBULUH ILLU LI.⸢TAR⸣ [...] [ZU2].LUM.MA [...]
37. [...] ina I3.⸢UDU⸣ [...] DUH.LAL3 DIŠ-niš ŠEG6-šal ŠEŠ2 [...]


38. [...] GAR DUR2 [...]


39. [...] ⸢x-la⸣ NE.NE ⸢x⸣ [...] ⸢x⸣ ŠUB.ŠUB-šu2 DAB-⸢su⸣ ŠUB.ŠUB-⸢šu2-ma
40. [... x]-tu4 ⸢SUHUŠ⸣ gišNAM.TAR NITA2 SUHUŠ u2UKUŠ2.HAB ša TU15 SI.SA2 [...]
41. [...] ŠU.SI DU3-uš ana DUR2-šu2 GAR-⸢an


42. [...] MU2.MU2-hu u2-na-paq qer-be2-nu GIG um-ṣa-tu4 ILLU
43. [... x]-tu4 NUMUN u2ak-tam ŠE10 UR.GI7 SUHUŠ gišNAM.TAL NITA2 u2KUR.RA ⸢SAR⸣
44. I3.UDU HI.HI ŠU.SI DU3-uš ana DUR2-šu2 ⸢GAR⸣-[an]


45. [...] UDU ina I3.UDU HI.HI ŠU.SI DU3-uš ana DUR2-šu2 GAR


46. [...] ŠUB.ŠUB-su ŠA3-šu2 MU2.MU2-hu TU15 x
47. [...] ILLU šimBULUH SUD2ina⸣ [I3].⸢UDU⸣ HI.HI alla-nu DU3 ana DUR2-šu2 [GAR]


48. [...] ⸢SUHUŠ⸣ gišNAM.TAR NITA2 SUHUŠ u2⸢ARGAB⸣[mušen]
49. [...] ŠE10 UR.GI7 DIŠ-niš SUD2 alla-nu DU3-uš ana DUR2-šu2 ⸢GAR⸣-[an ...]


50. [... I3].UDU HI.HI alla-nu DU3-uš ana DUR2-šu2 GAR-[an]


51. [...]
52. [...]

Rs.

53. [...] ta-na-aš2-ša2 ina sah-⸢le2⸣-[e ...]
54. [...] DU3-uš ana DUR2-šu2 GAR-an ina A [...]
55. [...] ⸢DU2⸣-šu2te⸣-[ne2-qi2]


56. [...] NAGA.SI 1 GIN2 šimBULUH IGI.4.GAL2 [...]
57. [...] alla DU3 ana DUR2-šu2 GAR-an EN ir-ru u2ta⸣-[aš-ru ...]
58. [...] ⸢x⸣-hi-še sig2AKA3 I3.GIŠ SUD ana DUR2-šu2 GAR-⸢an


59. [...] ⸢x⸣ HI.HI la KEŠ ⸢li⸣-[...]
60. [...] ⸢x⸣-i DUR2-šu2 tu-qat-tar-šu2 [...]


61. [...] ⸢ŠUB⸣.ŠUB-šu2 sig2AKA3 I3.GIŠ SUD ana DUR2-šu2 GAR-[an]


62. [...] ⸢tu⸣-qa-tar-šu ina UGU gišŠU2.A DUR[...]
63. [...] ⸢x⸣ id-ra GIM IR um-taš-še-ra ur-⸢šu
64. [...] ⸢ŠUB⸣.ŠUB-ni sig2AKA3 I3.GIŠ SUD ana DUR2-šu2 GAR-⸢an


65. [...] ⸢I3⸣.UDU šimGIG šimLI SUD2 ina I3.UDU HI.HI ŠU.SI DU3-


66. [...] TI GAR.GAR-an IM.GU2 PEŠ10-dID2 [...]
67. [...] ⸢x⸣ te-qi2 ana DUR2-šu2 GAR-[an]


68. [...] ⸢SUD2ina I3.UDU HI.HI ŠU.SI DU3-uš ana DUR2-šu2 GAR-[an]
69. [...] ina I3.UDU HI.HI ŠU.SI DU3-uš ana DUR2-šu2 GAR-[an]
70. [...] ana A ŠUB ŠEG6.GA2 SUD2 LA2 [...]
71. [... I3].UDU ina A I3.GIŠ.SAR SILA11- LA2 [...]


72. [...] qi2-lip2 ZU2.LUM.MA ina I3.UDU [...]
73. [...] 2-šu2 3-šu2 GAR-[an]


74. [...HI].HI ana DUR2-šu2 [...]


75. [...] IM SUHUŠ u2NU.LUH.HA uzunap-ša2-[te i-me-ri]
76. [...] ⸢x⸣ SUD2 ina I3.UDU HI.HI SU.SI DU3- [GAR]


77. [... s]i-⸢su-tu4ša2 GUB3 UZU nap-ša2-te i-[me-ri ...]
78. [...] x […] ŠEŠ2 [...]


79. [...] ša2 GUB3 [x x] ⸢ŠEŠ2⸣ BAR ⸢x x⸣ [...]


80. [...] ⸢ir-ru⸣ [...]


81. [...]


82. [... ana] ⸢DUR2⸣-šu2 GAR [...]


83. [... ana] ⸢DUR2⸣-šu2 GAR [...]


84. [...] ⸢ŠEŠ2⸣ [...]


85. [...] ⸢ti-pu ša2 DUR2.GIG


86. [... u2]⸢KUR⸣.RA SUD2 GADA ta-[x ...]
87. [...] ⸢x⸣ ana DUR2-šu2 GAR-[an]


88. [...] ⸢x⸣ ina I3.GIŠ SUD2 HI.HI ana DUR2-[šu2 GAR-an]


89. [...] ⸢x⸣ NAM.TAR ⸢NITA2⸣ SUD2 HI.HI tu-kap-pat ana DUR2-šu2 GAR [...]


90. [... ZU2].LUM.MA tur-ar2 SUD2 I3.UDU šim[x ...]
91. [... I3].⸢UDU⸣ HI.HI tu-kap-pat ana DUR2-šu2 GAR-an


92. [...] ⸢x⸣ HI.HI tu-kap-pat ana DUR2-šu2 GAR-an


93. [... I3].⸢NUN⸣ HI.HI ana DUR2-šu2 GAR-an


94. [... giš]EREN GAZ ina I3.NUN HI.HI al-la-nam DU3-⸢


95. [...] tu-tak2-kap i-na E2.GAR8 ⸢SAHAR?⸣ a hu a sa [...]
96. [...] ⸢x⸣-ma ta-lal2 BURU8 MIN E2.⸢GARMAN⸣ ta-lal ⸢x⸣ [...]
97. [... x]-ak-ka ina I3.NUN HI.HI ina ŠU.SI-ka te-qi[...]


98. [... ina uruda]ŠEN.TUR ŠEG6-šal tu-kaṣ-ṣa ana DUR2-šu2 DUB-ak
99. [... sah]-le2-e ina I3.UDU HI.HI ana DUR2-šu2 GAR-an-ma u2 ESI
100. [...] ⸢GAZI⸣sar NAGA.SI SUD2 ŠU.SI-ka DU3-⸢
101. [...gišŠE].⸢NA2⸣.A ŠUB-šu2 I3.NUN DUR2-šu2 ŠEŠ2102. [... I3].⸢UDU⸣ ELLAG UDU.NITA2


Senden Sie uns Ihre Korrekturen