Springe direkt zu Inhalt

BAM 1, 92 (VAT 10085 + VAT 10850 + VAT 11056 + VAT 11080 + VAT 11606 + VAT 12199 + VAT 12265 + VAT 10793?)

(Zugang zu CDLI: P285191) <  >

Parallelstellen:
Vs. I’ 5’-6’ = A 239 (BAM 2, 161) VII 17-19
Vs. I’ 8’-22’ = K 15238 (AMT 22, 5) 3’-8’
Vs. I’ 16’-22’ = A 239 (BAM 2, 161) VII 20-25
Vs. I’ 23’-30’ = K 6869+ (BAM 6, 574) 7’-10’
Vs. II’ 33 = K 61+ (BAM 6, 578) I 37


Vs.

i


1'. [...] ina DUR2-šu2 [...]
2'. [...] x pa-nu-š[u ...]
3'. [...] x SIG7 NA BI TU[N3.GIG GIG]
4'. [...] x EN.TE.NA LA2-ti x [...]
5'. [...] x NUMUN u2at-kam2 ta-qa-[x ...]
6'. [...] ⸢šim⸣ŠEŠ ta-sak3 ina GEŠTIN [...]
7'. [ta-ša2-h]al-ma ⸢TI⸣


8'. [...] NUMUN u2qut-ri NUMUN GADA
9'. [ni-k]ip-ta PA.SIPA
10'. [gišM]A2.ERI4.IŠ.MA2.LA2 PA gišha-lu-ub2
11'. [...] u2NIGIN u2ṣa-d[a]-na
12'. [ŠI]M AR3-en SIM
13'. [...] ⸢be⸣ u2LUM.HA tu-sa-maḫ
14'. [...GA]ZIsar ta-la2-
15'. [...] ŠEŠ2-su LAL2-ma TI
16'. [u2 IG]I-lim u2IGI.NIŠ
17'. [... u2tar]-muš u2GIR2-a-na
18'. [u2ŠA].GA.⸢BI⸣.GAL.ZU u2hal-tap-a-na
19'. [U2 SIG.MEŠ] ša2 ⸢KUR-e⸣ u2ṣi-bu-ra
20'. [...] lum [...] u2HAB
21'. [...] ⸢ša ud⸣ [...] TEŠ2.BI ta-sak3
22'. [G]I.DU10.GA [...] NAG.MEŠ TI


23'. [...] su DU8-ma
24'. [...] ⸢x⸣ U2.SIKIL u2ŠAKIRA
25'. [...] u2KUR.KUR TEŠ2.BI SUD2
26'. [...] ana ŠA3 LI.DUR-šu2
27'. [...] U2.HI.A an-nu-ti
28'. [...] ⸢hu⸣ ina KUŠ.EDIN SUR
29'. [...] ta-sak3 ana IGI ŠUR-ti
30'. [...] LAL2-su TI-uṭ


31'. [...] ta-sak3
32'. [...] NAG-ma TI


33'. [...] ta-sak3
34'. [...] TI


35'. [...] ŠUB.MEŠ-a
36'. [...] ⸢x ru⸣-ma
37'. [...]
38'. [...]
39'. [...] gišLUM.HA

ii

1. šimGUR2.GUR2 AR3-en SIM ina GEŠTIN.MEŠ
2. em-ṣi u A.GEŠTIN.NA ta-la2-
3. ina KUŠ.EDIN ŠUR uzuSA.SAL-šu2
4. u pa-an-di-šu LA2-id EN NUNDUM.MIN-šu2
5. ⸢i⸣-zak-ka-a LAL3-su-ma
6. [...] ⸢x⸣ NUNDUM.MIN-šu2 iz-za-⸢ka⸣-a
7. [...] ⸢ga⸣-a-na ⸢x⸣ [...] ⸢x⸣
8. [... t]a-sak3 ba-lu p[a]-t[an .....] x-mid
9. [...] ⸢x⸣-ma [...] ⸢TI⸣


Einige Zeilen fehlen

20'. ⸢x⸣ [...]
21'. ina ⸢x⸣ [...]


22'. DIŠ NA TUN3 x x x [...]
23'. I3.UDU x šim⸢LI⸣ [...]
24'. šim⸢HAB ILLU⸣ ŠIM.x [...]
25'. 2 KISAL x [ ] x 3 KISAL Š[IM ...]
26'. 8 U2.HI.[A an-nu]-ti TEŠ2.[BI ...]
27'. GAZ SIM ina KUŠ šip-ki SUR [...]


28'. KIMIN u2IGI-lim ta-sak3 ina KAŠ ina [...]
29'. [... ba-l]u pa-tan NAG-ma T[I ...]


30'. KIMIN u2IGI.NIŠ SUD2 ina KAŠ.SAG [...]


31'. KIMIN u2tar-muš ša-mi a-pi in[...]
32'. lu ina A lu ina KAŠ.SAG [...]


33'. KIMIN u2SIG ša2 KUR-e SUD2ina⸣ [...]


34'. [KIMIN] u2 ŠA.GA.B[I4.GAL.Z]U x [...]
35'. [...] ⸢x⸣ [...]


36'. KIMIN u2ha-ni-lu-na ta-sa[k3 ...]
37'. ina GEŠTIN [...]


38'. KIMIN u2ši-ma-ḫa SUD2 ina ⸢GEŠTIN⸣ [...]


iii

1. KIMIN u2ḫal-tap-a-na ta-sak3
2. ina KAŠ.SAG [...]


3. KIMIN NUMUN u2lu-lum-ti ta-sak3
4. ina KAŠ.SAG MIN


5. KIMIN u2kur-ka-nam ša2 KUR ta-sak3
6. ina KAŠ.SAG MIN


7. KIMIN u2nu-ṣa-ba ta-sak3
8. ina KAŠ.SAG MIN


9. KIMIN u2HAB SUD2 ina KAŠ.SAG MIN


10. DIŠ NA TUN3 GIG TUN3.ŠA3-šu2 BAL-ma
11. IGI.MIN-šu2 ah-ha-za ⸢DIRI⸣
12. MUD2 ina KA-šu2 ina pi-qe2 NU [pi-q]i2
13. DU-ku ana TI-šu2 GAZIsar [...] x
14. ina A.ŠED4 x NAG ⸢x⸣ [...]
15. pur-qi2-id-[...]
16. šap-t[a- ...]
17. ⸢x x⸣ [...]

Einige Zeilen fehlen

28'. [...] ina MAŠ/BAR [...]
29'. [...] ⸢x⸣ ana DUR2-šu2 ⸢DUB⸣-[ak]
30'. [...] x ši-ha ta-aš?-[x]
31'. [...] ⸢x⸣ an n[a]
32'. [...-m]a hi-ši-DU8


33'. [... u2tar]-muš u2IGI-lim
34'. [...] ⸢x⸣ u2HAR.HAR
35'. [...] KUR TEŠ2.BI ta-sak3
36'. [... K]AŠ.SAG ba-lu pa-tan
37'. [x]-⸢ma⸣ TI


38'. [DIŠ] ⸢NA⸣ TUN3 GIG bur-ka-šu TUN3.ŠASIG
39'. uzuSA.SAL.MIN-šu2 GU7-šu2

iv

1. [... x]-⸢šu2
2. [...] ⸢x⸣
3. [...D]U
4. [...] ⸢šu2
5. [...ŠI]M GAM.ME
6. [...] šimBULUG2
7. [...] ⸢an⸣-nu-ti
8. [...] SIM
9. [...] I3.NUN
10. [... u2]tar-muš8
11. [...] ⸢x⸣-ma
12. [...] [u2]ŠAKIRA
13. [...] ⸢az
14. [...] NAG-šu2
15. [...] TI


16. [...] BUR2
17. [...] ⸢MEŠ⸣


Senden Sie uns Ihre Korrekturen