Springe direkt zu Inhalt

BAM 1, 86 (VAT 10635)

(Zugang zu CDLI: P285185) <  >

Rezepte gegen innere Krankheiten

Parallelstellen:

1'-8' = A 198 VI 26-33 und VAT 16458 (BAM 1, 85) 1'-8'

9'-11' = A 275 (BAM 1, 87) 1'-5'


Vs.

1'. [...] LAL2 x [...]
2'. [...] GU7.MEŠ [x]
3'. [... -p]a-ah i-ša2-aq
4'. [...] GIG la-az-zi GUR-šu2
5'. [...] šimŠE.LI šimGUR2.GUR2
6'. [...] hi-iq KAŠ ina NINDU ŠEG6-šal
7'. [...] GAZIsar i-šah-hat
8'. [...] ana DUR2-šu2 DUB-ak-ma u2-lab-bak


9'. [...] kum ša2 ŠA3-šu2 GU7.MEŠ-šu2 ŠA3.MEŠ-šu2 i-sa-[bu]
10'. [... na-aš]-pa-ak bir-ki u a-hi ⸢GIG⸣
11'. [...] gišMI na4PA.GAD ⸢giš⸣[x x]
12'. [...] HAŠHUR PA gišx [x x x]


Senden Sie uns Ihre Korrekturen