Springe direkt zu Inhalt

BAM 1, 28 (HE 333)

(Zugang zu CDLI: P285130) <  >

Abschrift durch Kiṣir-dNabû

Parallelstellen:

Vs. 8-9 = K 2488 (BAM 6, 523) 1‘-3‘
Vs. 13-16 = K 2488 (BAM 6, 523) 14’-16’
Vs. 17-18 = K 2418+ (BAM 6, 523) IV 1-2
Rs. 3’-13’ = K 2419+ (BAM 6, 543) III 65’’-73’’; ebd. IV 1-2, 4-5


Vs.

1. [x x] x x x x x lu x [...]
2. x-šu2 e-mid? ⸢na⸣-piš-⸢ta⸣-šu2 G[IG...]
3. [x K]A.MEŠ-šu2 SIG.MEŠ-šu2 u? [...]


4. [x DU3.D]U3.BI TUG2.GADA šu-si-šu2 ta-kar r[i ...]
5. [x] ina A.MEŠ TUL2 ša2 E2 dAMAR.UTU ⸢GIŠ?⸣ [...]
6. [x] x-šu2 ZU2.⌈MEŠ⌉-šu2 ik-ta-na-par2 EN2 x [...]


7. EN2 GU2.MUR GIR.MUR.ŠU AN.NA x [...]
8. ⸢LU2?⸣.BI NA.AN.GI SAG.B[I ...]
9. [DING]IR? x.BI EN.BI DU8.A NA-AŠ2 DUG4 [...]


10. ⸢EGIR⸣-šu2 ID2 ša2 E2 dAMAR.UTU u2KUR.[RA ...]
11. [E]N22 ABZU NIG2.NAM MU2.A 3-⸢šu2⸣ [...]
12. [a]-di 3-šu2 DUG4-šu2 LUH-si ⌈EN2⌉ [...]


13. EN22 AB.ZU NIG2.NAM MU2.A dE[N ...]
14. dASAL.LU2.HI KA.DAB.BE2.DA TAR [...]
15. KA.DAB.BE2.DA HUL ZI.ZI [...]
16. NA KA.KEŠ2.BE DU8 U3.DA! [...]


17. EN2 KA.DAB KA.DAB KA.DAB KA.DAB.DA[B ...]
18. KA.TAR KA.TAR KA.TAR [...]


19. DU3.DU3.BI sah-le2-e ina ŠA3 pi-[i ŠUB ...]
20. (traces)

Rs.

1'. (traces)
2'. [...] li [...]


3'. [EN2] KA.HAB a-mir GIM ⸢UR⸣.[BAR.RA …]
4'. [GIM] UR.BAR.RA i-ṣa-bat pa-a GIM man-[nu lu-uš-pur …]
5'. [GIM] HUL.ZI lib-ba-ti it-ta-di GIŠ.G[U.ZA]
6'. [li-ša2]-nim-matal⸣-li-ši-na ša2 KU3.BABBAR u [...]
7'. [x x] na-nim-ma A.MEŠ ID2 u2-l[a-a-a tam-tim]
8'. [x x] sar# ur-ru-uš-tu2 la LUH u2 Š[U.MIN-ša]
9'. [x x i]ṣ-ṣur hur-ri la u2-[na-as-si-su kap-pi-šu2]
10'. [x x] it-lee ⌈UR⌉.GI7 GE6 [...]
11'. [x x] in-na sah? um-mu-šu2 KA-⌈šu2⌉ [...]


12'. [DU3].⌈DU3⌉.BI IM.SAHAR.NA4.KUR.RA u2[x ...]
13'. [x] KA ŠID-nu KA-šu2 T[AG ...]


14'. [E]N2 AN.TA BA.MUL KI.TA [BA.MUL …]
15'. [E]N2? DINGIR.RE.E.NE.KE4 MUL.MUL [...]


16'. [DU3].DU3.BI u2x gišGI u2KUR.R[A HAŠ.HUR ...]


17'. [...] GIM SUMUN-šu2 ša3-ṭir ba3-⸢ri3⸣ [...]
18'. [u2-il3-ti3] mki-ṣir-d⸢ENŠADA⸣ [MAŠ.MAŠ …]


Senden Sie uns Ihre Korrekturen