Springe direkt zu Inhalt

BAM 6, 583

(Zugang zu CDLI: P398917)

Allem Anschein nach o.A. zu K 7815+ (BAM 6, 580).


Rs.

col. i

1'. [………………………………………..] ⸢x⸣ […]
2'. ina ŠA3 NE ⸢x⸣ ka ti ina KUŠ ⸢x⸣ […]


3'. DIŠ GIG ina SU ⸢NA⸣ E3 GIM imṭe4-⸢ru-ti!-šu2⸣ NIGIN ⸢u⸣ [ti-ik-ka-šu2 DAB (x)]
4'. kir-ba-nu MU.NI DIŠ GIG ina SU NA E3 d[a-an pa-an UZU.MEŠ-šu2 GAR]
5'. u3 KUM2.KUM3im MIN MIN ana ZI-šu2 šimGUR2.[GUR2 …]
6'. GI DUG3.GA DIŠniš ⸢ARA3en SIM KI I3.⸢UDU! x⸣ […]


7'. [DIŠ GIG ina SU NA] ⸢E3⸣ GE6 SA5 IGI.D[U8 …]

col. ii

1'. [……………………………………………………………….] ⸢x⸣ ZI3 GU2.GAL
2'. [……………………………………………………………….] ⸢x⸣ 11 U2.HA2 ŠEŠ
3'. [……………………………………………………… ina K]UŠ-ma TIuṭ


4'. […………………………………………………………] ⸢u?GAZ⸣ MAN DI
5'. […………………………………………………………………………..] ⸢x x⸣

Senden Sie uns Ihre Korrekturen