Springe direkt zu Inhalt

BAM 5, 499 (K 2416 + K 9224 + K 16402 + DT 215)

(Zugang zu CDLI: P394416) < >

Rezepte und Beschwörungen gegen Haarausfall, graues Haar (in der Jugend) und dünnes Haar. Das Bruchstück gehört möglicherweise zu NR. 498, 205.

Parallelstellen:

ii: 8'-10' = BAM 1, 3 ii: 24-26
ii: 11'-15' vgl. K 2424+ (BAM 5, 498) iii': 7-8
ii: 19'-20' vgl. K 54 (BAM 5, 497) ii': 2'-3'
iii: 7' = AMT 5, 1 5'


col. i

1.' [...] ⸢x⸣
2.' [...]-ma TI


3.' [...] ⸢šim?
4.' [...] ⸢x⸣

col. ii

1.' [KID3].⸢KID3⸣ BI mu-ša2-ṭi-ša2ina? ŠA3?⸣ [...]
2.' ⸢mu⸣-ša2-ṭi-ša2 ta-qal-lu ana ŠA3 ⸢x x EN2⸣ 7-šu2 ⸢ŠID-nu⸣ [...]
3.' IB2.TAG4 mu-ša2-ṭi IGI [x] ⸢TI⸣-qi2 DUR NU.NU 7 u 7 KA.⸢KEŠDA KEŠ2 x⸣ [x]


4.' EN2 ki huš ⸢xx ta?⸣ he2.em an
5.' ab ir du [x] ⸢x⸣ gu gim/dim2-ma-ti la ku ki-bi-iš3
6.' ki-⸢ri-ri⸣-ša2 nap-ri-ša2 ki-ri-ri-ša2 GAM ki-ri-ri ki-lu-ur-ša2 TU6.EN2


7.' KA.INIM.MA SIG2 SAG.DU MUNUS i-šah-hu-uh


8.' KID3.KID3.BI mu-ša2-ṭi-ša2 TI-qi2 ku-niš-tu2 ta-ṣa-par ur-ṭe-e TUG2 gišGIŠIMMAR ša2 IM.SI.SA2
9.' ⸢NU⸣.NU zap-pi ANŠE.KUR.RA BABBAR 7 u 7 KA.KEŠDA KEŠ2 ina SIG2-ša2 KEŠ2 EN2 7-šu2 ŠID-nu
10.' [(x)] ⸢x x x⸣ UD 3.KAM2 ti-ik-ka-ša2 GU7-ši a-di SIG2-ša2 GUB-zu NU DU8


11.' [x x] ⸢ka?⸣-le-e HUL.A tu-hu-ul-hu-ul
12.' [tu?]-⸢hu⸣-ul hu-ul hu-ul ma-da ma-da
13.' [(x) ki]-⸢liki-li : ŠA3 ki-še-da-ni ki-še-da-nu
14.' [x x(x)] 7 A.GUB KA.KEŠ2.DA.ŠE3 HE2.EN.ZA2LAG.GA
15.' [x x HE2].⸢EN⸣ DADAG EME.HUL.GAL2 BAR.ŠE3 HE2.EM.TA.GUB


16.' [KA.INIM.MA] ⸢SIG2⸣ SAG.DU MUNUS ka-le-e


17.' [KID3.KID3.BI x] ⸢x⸣ NU.NU na4PA ša2 7 GUN3.MEŠ-ša2 na4ia-ni-ba
18.' [...] ⸢na4?zib2-tu2 gu-ti-tu2 URUDU ZABAR
19.' [...] ⸢7⸣ u 7 KA.KEŠDA KEŠ2 e-ma KEŠ2 EN2 ŠID-nu
20.' [...] ⸢x⸣ SIG2 a-lik-tu4 ik-kal-la


21.' [...] ⸢x⸣ la SAG.DU ub-te-ti-bi-la-am
22.' [...] lik li hi ia ak
23.' [...] ⸢x⸣ AN.TA ku ku ki ša2 ⸢ʾ⸣
24.' [...] ta-ṣe-sik-šu2 EN2


col. iii

1.' [x] ⸢SA5? KEŠ2 x⸣ [...]
2.' [x] ⸢x⸣-ma ⸢GIM?ṣar-hi ⸢x⸣ [x x x] ⸢x x luina ITI 5.KAM2 lu ina ITI 3.⸢KAM2⸣ [x(x)]
3.' [x] ⸢x⸣ a ZE2 GU4 (gloss: ZE2 MUŠ) GE6 ZE2 ⸢GIR2.TAB⸣ ZE2 PEŠ2 bu-un-bu-ul-⸢la
4.' [x (x)] ⸢x⸣ su-a-di tur-ar2 SUD2 5 U2.HI.A ŠEŠ.MEŠ mal2-ma-lišina⸣ [x (x)]
5.' [x x (x)] kab-ru-ni E11-ma DIŠ-niš tu-ha-sa ina I3 šimIM.DI ga-ab-rim ⸢x⸣ [x (x)]
6.' [SAG.DU]-⸢su⸣ SAR-ab 7 u4-me EŠ.MEŠ-su-ma SIG2 BABBAR [GE6?]


7.' [DIŠ NA ina meṣ-he]-⸢ru⸣-ti-šu2 SAG.DU-su še-bi-te [DIRI]
8.' [x x x x (x)] ŠA3 I3 ŠUB-di EN i-muṭ-ṭu2 ⸢DU⸣ [x (x)]
9.' [...] SUD2 ina I3 gišIM.DI ga-ab-ri HI.HI EŠ.[MEŠ? x (x)]
10.' [...]-⸢na⸣-ti ana ME? u4-mi EŠ [x x]
11.' [...] ⸢x⸣-šu2 EN2 7-šu2 ⸢ŠID⸣-[nu]
12.' [x x x x] ⸢ta? x x ŠA3?tu-pa-ṣa ana ŠA3 I3 hal-⸢ṣi⸣ [ŠUB-di]
13.' [x x (x) ina] ⸢MUL4tuš-bat SAG.⸢DU⸣-su SAR-ab 7 u4-me LAL2-⸢id⸣-[(ma)] ⸢TI⸣


14.' [x x x x] SAG.DU BURU5mušen GE6 SAG.DU RAG.⸢RAG⸣mušen
15.' [x x x (x)] ⸢an⸣-nu-ti ina I3.GIŠ HI.HI SAG.DU-⸢su⸣ EŠ-
16.' [x x x (x)] ⸢gir⸣ A.SUR.RA ŠU.TI ⸢šim⸣LI
17.' [xxxx] DIŠ-niš SUD2 ina I3.GIŠ šud-⸢di⸣ HI.HI
18.' [...] ⸢x⸣ ŠUB-ma SIG2 [BABBAR] E11-a


19.' [EN2 ...] ⸢x⸣ ba-ri-ri-ša2
20.' [...] ⸢hi hi? zi⸣ zi ib
21.' [...] ⸢he he⸣-e TU6.EN2


22.' [KA.INIM.MA ...] SIG2 SAG.DU la ṭa-a-bi


23.' [x x x (x)] ⸢x x⸣ ana KAŠ.BIR8 ŠUB ina NINDU BAD-ir SAG.DU-su LUH-si
24.' [x x x (x)]-la? NUMUN GA.RAŠsar NUMUN u2qul-qul-a-ni DIŠ-niš SUD2
25.' [x x x x] HI.HI ŠEŠ2.MEŠ-su-ma šib-tu4 NU GAL2


26.' [x x x x (x)] ⸢GAMUN⸣.GE6 u2KUR.KUR NUMUN u2U2KUŠ.HAB
27.' [x x x na4]⸢PEŠ4⸣ ANŠE 6 U2.HI.A ŠEŠ.MEŠ HAD2.A SUD2
28.' [...] ⸢x⸣ ṭu-ub-ba-ti ana UGU GAR
29.' [...] ⸢x NIGIN⸣-ma

Senden Sie uns Ihre Korrekturen