Springe direkt zu Inhalt

BAM 3, 273 (VAT 13898)

(Zugang zu CDLI: P285357) <  >

Fragment.

Bislang keine bekannten Parallelstellen.


1'. 7 GU2.GAL 7 GU2.TUR 7 ⸢GU2⸣.[NIG2].AR3.⸢RA⸣ [...]
2'. 7 ZA3.ḪI.LI ina I3.GIŠ gišEREN.NA ŠEŠ2 ⸢x⸣ [...]
3'. ana ID2 ŠUB-ma A PU2 ša2 E2 dAMAR.UTU ta-ḫab-bat [...]
4'. dugA.GUB2.BA GUB-an ana ŠA3-bi GI.ŠUL.ḪI gišMAŠ/BAR [...]
5'. u2SIKIL u2UGU-kul-la u2el-kul-[la? ...]
6'. U2.DILI ESIR.ḪAD2.A u2⸢su-pa⸣[-lu]
7'. PEŠ10.dID2 NAGA.SI ina ⸢A2⸣ GU2 [...]
8'. la-am KA2 pi-te-e ša2 NA BI [...]
9'. [x] IGI de2-a dASAL!.LU2.[ḪI …]
10'. ⸢SAḪAR⸣.ḪI.A KA2 E2 di2-[gi4-gi4? ...]
11'. [x] ⸢x x x⸣ [...]


Senden Sie uns Ihre Korrekturen