Springe direkt zu Inhalt

BAM 2, 194 (VAT 9587)

(Zugang zu CDLI: P281815) <  >

Parallelstellen

II 5-10 = 79-7-8, 104 (AMT 91, 3) 8'; Scurlock/Andersen, Diagnostic, 8.32; Schuster-Brandis, Steine, 119 Kette 86
III' 1-20 vgl. K 3937 i 17'; Schuster-Brandis, Steine, 99 Kette 46
IV 5-6 = Scurlock/Andersen, Diagnostic, 13.52
IV' 5-14 = Schuster-Brandis, Steine, 389
IV' 15-21, V' 7-13: Schuster-Brandis, Steine, 184 Kette 249; vgl. Schuster-Brandis, Steine, Text Nr. 17 (K 2542+) IV 1-9
VII 1'-18' = Schuster-Brandis, Steine, 33 Text E
VIII 1'-8' = Schuster-Brandis, Steine, 346 fn. 564
VIII 9'-15' = K 4212; Rm 320; vgl. Schuster-Brandis, Steine, 47, 50


i'

2. […] ḫal?


3. […] x DI.KUD
4. […] še-rim
5. […] ⸢NAG?⸣-šu2
6. [… TI]-uṭ


7. […] x

broken

ii'

1'. UZU ZE2 […]
2'. DUR NU.NU 3 [KA.KEŠDA] ⸢KEŠ2
3'. 3 lip2-pi ta-lap-pap
4'. ina ki-ṣal-li-šu2 KEŠDA-su


5. na4šu-u NITA na4kak-ku-us


6. DIŠ NA SA MUD-šu2 GUB.GUB-az
7. SA MAŠ.DA3 NU.NU E3
8. [3] KA.KEŠDA KEŠ2
9. [EN2] ka-ra-ra-tum
10. [ŠID]-⸢nuina GIR3-šu2 KEŠDA


11. […] x ti
12. […] x uš
13. […] maš/bar
14. […] ⸢tum⸣
15. […] GAR
16. […] x

broken

iii'

1. ⸢na4?x⸣.NE na4?AN.BAR
2. na4AN.ZAḪ na4mu-ṣu
3. na4lu-lu-tum


4. 18 NA4 NAM.ERIM2.BURU2.DA
5. ina sik2AKA3 SILA4.NIM
6. u munusSILA4.NIM E3
7. u2ta-sar-ra
8. u2el-li-ba
9. u2SIKIL gišḪAŠḪUR GIŠ.GI
10. u2KUR.KUR u2an-ki-nu-te
11. u2NIG2.GIDRU u2a-nu-nu-tum
12. u2A.ZAL.LA NUMUN gišbi-ni
13. u2IN.NU.UŠ gišGIŠIMMAR.TUR
14. GI.ŠUL.ḪI u2SULLIM
15. u2tar-muš8 u2ku-uš-tu8
16. NUMUN giš!ILDAG2 NUMUN gišmur-ri
17. NUMUN u2ŠAKIR NUMUN u2KA.ZAL
18. NUMUN gišMA.NU
19. NUMUN u2aš-lim NUMUN u2DILI
20. U2.ḪI.A an-nu-⸢tim

broken

iv'

1. U4.SAKAR ina MURUB4 E3
2. MUD i-di ana i-di
3. En2 I.BU.UḪ 3-šu2
4. ŠID-nu ina GU2-šu2 GAR-an


5. ana šim-ma-tim
6. u3 ri-mu-tim
7. ni-ri ṣal-mu-tim
8. ša pi-ri-is GU.MEŠ
9. ana 3-šu2 TAB-ip
10. 3 KA.KEŠDA KEŠ2
11. e-ma KA.KEŠDA
12. EN2 I.BU.UḪ 3-šu2 ŠID
13. I3.GIŠ MUD A2min-šu2
14. tu-maš-ša2-aʾ KEŠ2-su


15. na4BABBAR.DILI na4ŠUBA
16. na4AŠ.GI4.GI4
17. na4a-a-ar2-tum
18. na4ŠURUN dše-riš
19. ⸢na4⸣GIŠ.NU11.GAL
20. [na4]x UḪ2-d[ID2]
21. [NA4 ZU]2.⸢LUM⸣?

broken

v'

1-4. (broken)
5. ša ŠU.⸢NAM⸣.[ERIM2?]
6. u SAG.⸢ḪUL⸣.[ḪA.ZA? ...]


7. na4BABBAR.DILI na4⸣[x …]
8. na4AŠ.⸢GI⸣4.[GI4]
9. na4ŠURUN d⸣[še-riš]
10. na4GIŠ.[NU11.GAL]
11. na4⸢NE⸣? […]
12. NA4 x […]
13-17. (only NA4 preserved)

vi'

1'. NA4 […]
2'. ⸢NA4⸣ […]


3'. NA4 […]
4'. mu […]
5'. NA4 […]

vii'

1'. NA4 GAR-šu2 GIM AN.⸢ZAḪ⸣ [u BABBAR NA4 BI na4ḫuluḫḫu MU.NI]


2'. NA4 GAR-šu2 GIM as-ḫar […]
3'. NA4 BI na4ḫu-luḫ-[ḫu MU.NI]
4'. NA4 ana E2.GAL [KU4 (...)]


5'. NA4 GAR-šu2 GIM AN.ZAḪ u ⸢GI6⸣ [NA BI na4kutpû]
6'. MU.NI ana IGI.MEŠ ⸢GIG⸣ […]


7'. NA4 GAR-šu2 GIM na4ZU2 GE6 na4a-⸢gu⸣-[si-gu MU.NI?]
8'. NA4 ki-ṣir ŠA3 DINGIR DU8 NA4 ⸢NAM⸣.[ERIM2 BUR2?]


9'. NA4 GAR-šu2 GIM na4ZU2 SIG7 u sa-⸢di-ri⸣ [i-šu?]
10'. NA4 BI na4UGU!.AŠ2.GI4.GI4 [MU.NI]


11'. NA4 GAR-šu2 GIM GA.RAŠsar SIG7 ti-ik-pu-šu ⸢nu⸣ [x]
12'. u sa-di-ri i-šu NA4 BI na4ḫu-si-gu MU.NI
13'. NA4 ḫa-ia-aʾ-tu ana na nu te-e


14'. NA4 ša2 GE6-šu2 SA5 pe-lu-u2-ti u2-kal na4KA.GI.NA DAB
15'. mu-šu2 NA4 ki-na-a-ti GAR-šu2 GI.NA lid-bu-ub
16'. mim-ma ša2 ina KA-šu2 E3 kit-tu2 u sa-ar-tu2 ana dUTU
17'. u2-ša2-an-na LU2 na-ʾ-du-ma GAR-šu2 iḫ-zi-šu2
18'. KU3.BABBAR ḪUB2.TIL-šu2 SIG5-ma

viii'

1'. [… U4.DA] ⸢SA2⸣.SA2
2'. […] x ⸢LUGAL⸣ IDIM u NUN
3'. […] x NA4ta?⸣-mar-ti NA4 NUN SI
4'. [x x (x)] ul-lu-li BAD na-ʾ-du-ma GAR-šu
5'. [ina erēb] ⸢MAŠ2⸣.ANŠE ina ITI U4.7.KAM2
6'. [U4.x].⸢KAM2⸣ UD 20.KAM2 UD 21.KAM2 UD 27.KAM2 UD 28.KAM2
7'. [x x] x i-haš-ši-iḫ NU el-la la i-la-pat
8'. [x x] ⸢GAR3⸣-šu2 liš-ḫu-uṭ ina GADA NIGIN GAR-an


9'. ⸢na4⸣KIŠIB na4KA.GI.NA GAR NA BI ša2 ir-šu-u u2-ḫal-laq
10'. ⸢na4⸣KIŠIB na4ZA.GIN3 GAR TEŠ2.A DINGIR TUK DINGIR BI ḪUL2-šu2
11'. ⸢na4⸣KIŠIB na4DUḪ.ŠI.A GAR A2.TUK i-rap-piš MU.NI SIG5
12'. ⸢na4⸣KIŠIB na4NIR2.BABBAR.DILI GAR ina ŠA3.ḪUL2.LA AL.DU.DU
13'. ⸢na4⸣KIŠIB na4NIR2.MUŠ.GIR2 GAR KI DU-ku ŠE.GA u ŠE.GA GAR-šu2
14'. ⸢na4⸣KIŠIB na4GUG GAR re-du-um ina SU LU2
15'. NU DU8-ar2

bottom of tablet


Senden Sie uns Ihre Korrekturen