Springe direkt zu Inhalt

BAM 2, 140 (VAT 14427)

(Zugang zu CDLI: P285236) <  >

Recht großes, teils gut erhaltenes Bruchstück mit Schrift auf Vorder- und Rückseite.

Bislang keine bekannten Parallelstellen.


Vs.

1'. [...] ⸢šimŠEŠ⸣ [...]
2'. [...] x gi [...]
3'. [...] ⸢x x x⸣ [x] A pa-ši-ri [(x)] ša2 ID2 ina KAŠ? [...]
4'. ŠEG6-[šal ina] ⸢NINDU⸣ te-sek-kir ina ŠA3 ŠUB.ŠUB-šu? šu-su ⸢x⸣ [x (x)] NUMUN ti-ia-[tu2/ti]
5'. NUMUN u2SIKIL NUMUN gišŠINIG NAGA u2HAR.HAR u2KUR.KUR ta-sak3 ina KAŠ [(x)]
6'. ina MUL tuš-bat ina šer3-ti NAG-šu-ma ina ITI 1.KAM 7-šu2 DU3-uš-ma ⸢BUR2⸣ [(x)]


7'. DIŠ LU2 SU.MEŠ-šu2 šim-ma-tu4 u2-kal-lu i-te-ne-mi-im-[ma]
8'. ⸢UZU⸣?.⸢MEŠ-šu2 u2-tab-ba-tu2 u a-na MUNUS a-la-kam2 la i-le-ʾe
9'. [NU?.MEŠ-šu2] ša2 im šu-nu-lu ina kul-la-tim DU-ma ana ŠE KU3.BABBAR ana ŠE KU3.SIG17
10'. [ina kul-la-ti ŠUB]-⸢maim-ta-šam ALAM UŠ11.ZU u MUNUS UŠ11.ZU DU3-uš-ma
11'. [šum-šu-nu ina] MAŠ.SIL3 SAR-ari-di-šu-nu ana EGIR-šu-nu
12'. [ina aš-lim ta-kas3-su] mu-ša2-ṭi NIGIN-šu2-nu-ti I3.HAB

Rs.

13'. [ana UGU-šu2]-nu tu-ra-ak UB.GA-tim la-a ṣa-ri-ip-tim
14'. ta-⸢an⸣-na-ši-šu2-nu-ti ma-har dUTU ta-danan-šu2-nu-te
15'. ina A A.GUB2.BA.ŠU.MIN-ka u3 GIR3.MIN-ka ana UGU-šu2-nu ta-ša2-hat
16'. ZI3 NIG2.SILA11.GA2 ZI3.GIG NUNUZ SAG ŠA3-šu2 tu-kap-par2-ma
17'. ana UGU-šu-nu ŠUB-di ina ma-har dUTU ki-a-am tu-šad-bab-šu2
18'. um-ma at-ta-ma dUTU MAN AN-e u KI-te
19'. da-a-a-an DINGIR u LU2 at-ta-ma dUTU ana ia2-ti kiš-pi ru-he-e
20'. ru-si-i up-ša-še-e NU DU10.MEŠ du3-ša2 NIGIN-ra i-ši-am iš-tu2 u4-[mi]
21'. ⸢ina⸣ [IGI]-⸢ka!? DU11.GA lu DU8-ni lu KEŠDA-ma da-li-li-ka lud-[lul]
22'. [7-šu2] ⸢DU11.GA⸣-ma BUR2-⸢ir


23'. [DIŠ x]-⸢u2ru-su-u2 up-ša2-šu2-u ana LU2 NU ⸢TE⸣
24'. [1/2? GIN2? ur2-ne2]-⸢e⸣ 1 GIN2 NU.LUH.HA 1/3 GIN2 ha-še-[e]
25'. [...] GIN2!? GEŠTIN ⸢ŠUR⸣ IGI dUTU ⸢NAG⸣-[šu2]
26'. [... i-še-ʾ]-⸢la? [...]
(broken)


Senden Sie uns Ihre Korrekturen