Springe direkt zu Inhalt

BAM 2, 120 (VAT 9546)

(Zugang zu CDLI: P285218) <  >

Großes Bruchstück einer ehemals wohl vierkolumnigen Tafel

Bislang keine bekannten Parallelstellen.


ii

1'. [...] lu tar x [(x)]
2'. [...] x la [x]


3'. [... GIR3.MIN-šu2] ⸢i-šam-ma-ma-šu2
4'. [... u2]⸢a-la-mu-u
5'. [...] u2SIKIL
6'. [...] ⸢NA? GAZ SIM⸣
7'. [...] tar-muš
8'. [...] ⸢x x⸣ LA2-id [(x)]
9'. ⸢šum4-ma um-ma-a-ti3? x x⸣ AN.BIR9 AN.USAN2! LA2-su-ma⸣ [TI]

iii

1. DIŠ NA GIR3.MIN-šu2 um-ma u2-kal-la-ma mu-ne2-e ⸢DIRI⸣
2. ZA3.HI.LI gišEREN gišŠUR.MIN3 šimLI šim[x]
3. NUMUN u2AB2.DUH DIŠ-niš ina di2-qa-ar2! ina NINDU BAD-⸢ir
4. tu-še-el-ma GIR3.MIN-šu2 tu-maš-ša2-aʾ [(x)]
5. u I3+GIŠ SUMUN ina U2.HI.A ŠEŠ HI.HI-ma GIR3.MIN-šu2 ŠEŠ2-ma ⸢TI⸣


6. DIŠ NA GIR3.MIN-šu2 mu-ne2-e u2-kal-la u2HAR.HAR [(x)]
7. ina A.MEŠ SUD2 LA2-id ZA3.HI.LI ina GA SILA11 ina LAL-id [(x)]


8. DIŠ NA GIR3.MIN-šu2 KUM2 TUKU.TUKU-a i-raš-ša2-šu2 ik-ki-ka?
9. ⸢la i-kal-la GIG.MEŠ DIRI-a mu-ne-e ⸢GIG⸣
10. [x x] x ta-sak3 ina A SED ⸢ta-la-aš LA2-[su TI]


11. (traces)

iv

1. it-te-nen-di-pa
2. [...] x mi-im-ma
3. [...] ⸢GU2?⸣ GU7 ana GIR3.MIN TI
4. [...] ina I3.GIŠ EREN
5. [...] EŠ.MEŠ


6. [ ... it]-te-nen-di-pa
7. [...] ⸢it!-te-ne2-mi-im
8. [...] x-e
9. [...] ⸢x⸣ [...]


Senden Sie uns Ihre Korrekturen