Springe direkt zu Inhalt

AMT 50, 3 (K 2478)

(Zugang zu CDLI: P394457) <  >

Thompson RA 31 S. 9f.

Eckstück einer Tafel mit Rezepten gegen die Erkrankung der Atemwege


Vs.!

1'. 1/3 GIN2 šim [...]
2'. 1/3 GIN2 šim [...]
3'. 1/3 GIN2 šimBULU[Ḫ ...]
4'. 1/3 GIN2 u2kur-ka-[nam ...]
5'. 1 MA.NA qi2-lip2 ˹x˺ [...]


6'. PAP an-nu-u2 NIG2.˹LAL˺ [...]


7'. DIŠ NA GABA-su u M[AŠ.SILA3.MEŠ-šu2 ...]
8'. ŠE10 TUmušen.MEŠ ŠE10 ˹x˺ [...]
9'. ina KAŠ tara-bak ina TUG2 ˹x˺ [...]

Rs.!

1. DIŠ NA KIMIN su-a-lam BABBAR ŠUB.MEŠ-a [...]
2. ana TI-šu2 gišbi-na šimLI u2tu-lal SUḪUŠ GI ˹x˺ [...]
3. NAGA.SI ḪENBUR2 u2at-kam2 u2ḪAR.ḪAR 7 U2.HI.A ŠEŠ TEŠ2.BI GA[Z ...]
4. u ZI3 GIG ḪI.ḪI 15 u4-me LAL.LAL-su-ma EN 1-šu2 2-šu2 3-šu2 saḫ-le2e˺ [...]
5. ša A.GEŠTIN.NA la šul-pu-tu2 GU7.MEŠ EGIR an-ne2-e mam-ma(?) [...]


6. DIŠ NA KIMIN su-a-lam BABBAR ŠUB.MEŠ-a u3 ip-te-ne2-er-ru NA BI ˹x˺ [...]
7. KI A.MEŠ ša2-qi ana TI-šu2 GIG šu la i-se-li-šu sah-le2-e gišsi-ha ˹x˺ [...]


8. šimGUR2.GUR2 šimLI GI DUG3.GA šimBAL šimGAM.MA IN.[UŠ2? ...]
9. 9 U2.ḪI.A an-nu-ti TEŠ2.BI GAZ SIM ana ŠA3-bi [...]
10. ina uruduŠEN.TUR GIM ra-bi-ki tara-bak I3.GIŠ gišEREN tal-tap-pat LAL-[su? ...]


11. DIŠ NA GABA-su u MAŠ.SILA3.MEŠ-šu2 GU7.MEŠ-šu2 ip-te-ne2-ru NA BI UŠ11 DAB-šu2 [...]
12. šimLI gišEREN ˹giš x˺ [x] ˹x x x x˺ PA gišILDAG2 GU2 [...]
13. ˹x˺ [...] ˹x BAR? x˺ [...]


Senden Sie uns Ihre Korrekturen