Springe direkt zu Inhalt

AMT 72, 1 (K 2535 + K 2598 Rückseite)

(Zugang zu CDLI: P394495)

K 2535 + K 2598 Vorderseite = AMT 71, 1

Ebeling ZA 51 S. 167ff.; Seux: Hymnes, S. 454ff.; Mayer UFBG S. 420 Šamaš 79 und 80; Maul BaF 18 S. 44 mit Anm. 91, S. 66f. mit Anm. 83, S. 69 mit Anm. 105, S. 73 mit Anm. 13, S. 107 mit Anm. 10, S. 466, S. 475 mit Anm. 52; Schuster-Brandis AOAT 46 S. 180 Kette 237

Ziemlich gut erhaltene einkolumnige Tafel mit einem Universalnamburbi und zwei Gebeten an den Sonnengott


1. [x x x x x] ˹ba˺-lu-uk-ka ul i [x x x x]
2. [x x x at-t]a-ma lu2SIPA kiš-šat UN.˹MEŠ˺ [x x x]
3. [ana-ku NENNI A] NENNI al-si-ka an-ḫu šunu˺-[u x x]
4. [x x x] ut im-ḫu-ra-an-ni-ma ak-m[is? x x]
5. [x (x) ḫu]-˹lu˺-uq-qu-u u3 ˹šaḫ˺-[lu-u]q-tu2 NAM.E[RIM2 x x]
6. ˹u3?˺ DAM.M[EŠ]-ia5 DUMU.MEŠ u3 DUMU.MUNUS.M[EŠ rak?-su?] KI-ia5 ka-a-a-na ˹u2˺ [...]
7. [x (x)] ˹e˺-ṭe-ra ga-ma-la u šuzu˺-[ba? ba?-a?-š]u? KI-˹ka˺
8. [x (x)] ˹gam˺-ma-la-ta [gi?-mi]l? na-piš-ti
9. [x (x) mu]-up-pal-sa-ta bu-nu n[am?-ru?-te?] lip-pal-su-ni EN.˹EN˺
10. [x x] be-lum lu-mur-ma ˹x˺ [x x x x] ˹x˺ lu-uš-taḫ-ḫu-u[n]
11. [a-n]a? DINGIR.MEŠ u3 ˹x x˺ [x x]-˹ka˺ lu-šar-ri[]
12. [qur?-d]i-ka ˹lu˺ [x x x x x x] ab-ra-a-t[i]
13. [x x x] ˹x˺ ḫar ˹x˺ [x x x x x x lu]d-lu-la da3-lil2-k[a]
14. [x x x] ˹x x x˺ [x x x x] ˹mi?-ša?-ru˺-ut-ka liš-tam-ma[r]
15. [... at]-˹ta˺-ma re-ša2-a re-e-mu
16. [... šu]-˹bal?-kit KUR!?˺ šu-bir ID2 šu-us-si IM KASKAL.GID2 ina SU-ia5
17. ˹GIM qut˺-[ri x x x x x] ˹x˺ GIM gišbi-ni ZI-ḫi ana KI-šu2 a-a-GUR-˹ru˺
18. gišbi-nu lilil2-an-ni˺ [u2IN6.UŠ2(?)] lip-šur-an-ni
19. lid-di-na me-lam-ma-ša2-m[a lum-n]i lit-bal
20. imU18.LU li-zi-qa-am-ma ḪUL N[AM?.ERIM2?] ˹a-a-i-zi˺-qa
21. imSI.SA2 KIMIN : imKUR.RA KIMIN : imM[AR.TU] KIMIN
22. ina qi2-bit-ka ṣir-tum ša2 la ˹x˺ [x x] ˹x˺
23. u3 an-ni-ka ke-e-nu ša2 la ˹x˺ [x x x]
24. ana-ku NENNI A NENNI lu-ub-luṭ lu-uš-lim-ma nar3-bi-ka lu-ša2-pi da3lil2!˺-[ka lud-lul]


25. GIM an-na-a 3-šu2 ana IGI dUTU ŠID-u2 mala˺ ŠA3-ba-šu2 DAB-tum DU11.˹DU11˺-[ub?]
26. uš-kin LU2 BI TUG2-su i-šaḫ-ḫaṭ-ma ˹TUG2˺.MEŠ ina UGU-ḫi GIŠ.[ERIN2 GAR-an?]
27. EN2 ˹2˺-ḫu-uṭ MIN 2-šu2 ina UGU ŠID-nu TUG2 BABBAR ˹MU4˺.MU4- GIŠ.ERIN2 ˹IL2˺-[ma? ka-sap]
28. ip-ṭi-ri-šu2 i-dan : dUTU MAN AN-e u ˹KI˺-tim ˹bul˺-[liṭ-an-ni(?)]
29. ka-sap ip-ṭi-ri-ia! MUNUS.NITA.DAM-ia5 ˹DAM˺.MEŠ-ia5 [DUMU.MEŠ-ia5 u DUMU.MUNUS.MEŠ-ia5]
30. na-ad-nu-ka ina SU-ia5 lip-ḫu-[ru ...]
31. da-num dEN.LIL2 u de2-a li-šar-bu ˹šiṭ˺-[ru-ka x x (x)]
32. ˹DINGIR˺.[MEŠ] ša2 kiš-ša2-ti lik-tar-ra-bu malṭar˺-ka [x x x x (x)]
33. NIG2.NA GI.IZI.LA2 tuš-ba-’-šu a-na E2-šu2 ˹SI˺.[SA2? x x (x)]
34. ˹x˺ [x x] ˹bi˺-il-tu ina E2-šu2 KUD-as NAM.UŠ2.˹MEŠ? x˺ [x x (x)]
35. ˹NA4˺ KUG.BABBAR NA4 KUG.GI NA4 URUDU NA4 AN.NA ˹na4˺[GUG na4ZA.GIN3 na4NIR2]
36. [na4MUŠ].˹GIR2˺ na4BABRAR.DILI na4BABBAR.MIN5 10 NA4.[MEŠ ...]
37. [x u4]-me ina GU2-šu2 GAR-an [...]


38. [x x x] ˹x˺ [x x] ˹x˺ ku DINGIR ˹x˺ [...]


Senden Sie uns Ihre Korrekturen