Springe direkt zu Inhalt

VAT 17249a (AfO Beih 27, pl 14)

Šumma liptu (Zugang zu CDLI: P480110) <  >

Fragment. Textvertreter B von Šumma liptu.

Parallelstellen:

Vs. 1'-4' = Rm 268+ (TBP 50) Vs. 24-27
Vs. 5'-9' = Rm 268+ (TBP 50) Vs. 30-34


1'. [...] x x [...]
2'. DIŠ GE6 ina [...] ZAG GAR mim-m[u ...]
3'. DIŠ ina [...] GUB3 GAR mim-m[u ...] x [...]
4'. DIŠ ina SAG.K[I ...]
5'. DIŠ ina SAG KI[R4 ...] x [...]
6'. DIŠ ina [...] ZAG [...] NU [...]
7'. DIŠ ina TE x [...] GUB3 GAR [...] DIB-s[u? ...]
8'. DIŠ ina [...] GAR [...]
9'. [DIŠ ina] x [...] GAR [...]
10'. [...] GAR [...] ŠA3 [...]
11'. [...] GAR [...]
12'. [...] x-šu2 Z[AG] GAR [...]
13'. [...] G[U]B3 GAR [...]
14'. [...] Z[A]G GAR [...]
15'. [...] GU[B]3 GAR [...]
16'. [...] ZA[G] GAR [...]
17'. [...] GU[B]3 GAR [...]
18'. [...] ZA[G] GAR [...]


Senden Sie uns Ihre Korrekturen