Springe direkt zu Inhalt

73-3-22 (TBP 57a)

Kataduggû, Ms C (Zugang zu CDLI: P452323) <  >

Großes Bruchstück, auf dem vier Kolumnen auf Vorder- und Rückseite unterschieden werden können. Fundort: Ninive, Duktus: Neuassyrisch

Parallelstellen:

i 1'-8' = K 3994+ (TBP 54+59) i 22-26
i 5'-10' = IM 67549 (CTN IV, 74) i 24-26
ii 1'-4' = BM 76598 (AfO Beih. 27, Tf. 8) Vs. 7'-10'
ii 1'-8' = IM 67549 (CTN IV, 74, Ms E) ii 15 - 21
ii 1'-16' = K 3994+ (TBP 54+59) ii 18-33
iii 1'-4' = K 4087+ (TBP 56) iii 17-19
iv 1'-4' = K 4087+ (TBP 56) iv 19-22


Vs.

i

1'. [... -pi]l
2'. [... -a]š2-ši
3'. [DIŠ UGU AD-šu2 u AMA-šu2 ŠU.SI u2-šat]-ra-aṣ
4'. [... ERI]M2? AD u AMA DIB-su


5'. [DIŠ ...] x-bi-ma i-ra-am
6'. [I].BI.ZA IGI ŠU DINGIR KUR-su
7'. [DIŠ m]u-ra-aš-ši mu-ša2-zi-iq
8'. DINGIR-šu2 tup-šik-ku u2-ša2-az-bal-šu2
9'. [DIŠ i]m-ma-ti am-mar im-ma-ti am-mar DU11.GA.MEŠ
10'. U4.MEŠ-šu2 GID2.DA.ME
11'. [DIŠ ZALAG DIN]GIR IGI-ar2 ZALAG DINGIR iš-ta-na-as-si
12'. [x]
13'. [DIŠ i?-b]a?-aš-ši-ma ia-ʾ-nu ina pi-šu2 sa-dir
14'. [h]u-šah-hu ina I3.DUB-šu2 DU8
15'. [DIŠ ia?-ʾ?-n]u-um-ma GAL2.MEŠ DU11.GA.MEŠ
16'. x-šu2 me-riš-tum SUM-su
17'. [DIŠ x x] u2-ṭa-pil ina ba-ti-iq-ti UG7
18'. [DIŠ x x me]š-ri-ti-šu2 up-pa-aš2 NIG2.GUR11-šu2 E2.GAL TI-qe2
19'. [DIŠ x x] uq-ta-na-la-al ina KIN-šu2 ZI-ah
20'. [DIŠ x x x]-šu ri-mi-na-ni ina la-li-šu2 UG7
21'. [DIŠ x x x] maš-ra-a sa-hi-ir ŠU DU8-su ar2-hiš UG7
22'. [DIŠ x x ala]m-dim2-me-šu2 GAR-in U4.MEŠ-šu2 LUGUD2.DA.MEŠ
23'. [DIŠ ...] x EN INIM-šu2 KUR-su
24'. [...] x gal x [...]

ii

1'. [...] x [...]

2'. NA.BI [...]
3'. DIŠ it-ta-na-ʾ-[...]
4'. DIŠ ṣa-ri-ih [...]
5'. DIŠ ŠA3-šu2 da-li-ih [...]
6'. DIŠ ŠA3-šu2 ma-ru-uṣ [...]
7'. DIŠ ŠA3-šu2 he-lu k[u- ...]
8'. DIŠ ŠA3-šu2 a-di-ir i-[...]
9'. DIŠ ŠA3 rap-ša2 GAR LU2-tam ra-b[i- ...]
10'. DIŠ ŠA3 na-as-si-iq ni-iš-mu-šu2 i-da[m- ...]
11'. DIŠ ŠA3 le-mu-un INIM-su KU[R- ...]
12'. DIS id-da-nam-mu-um NU SIG5.MEŠ-šu2
13'. DIŠ ik-ka-ni2-su NU KUR-ad
14'. DIS ha-ṭi-tam i-zi-ir DINGIR-šu2 KI-šu2 GEN.GEN-ak
15'. DIŠ dam-qa-a-ti i-ram dam-qu-um-ma US2.MEŠ-šu2
16'. DIŠ ra-i-ma-ni DUMU.MEŠ ma-ʾ-du-ti TUKU-ši
17'. DIŠ zi-mi-šu2 KUR2.KUR2-ru U4.MEŠ-šu2 qer-bu : TIL U4-mi
18'. DIŠ UZU.MEŠ-šu2 ih-ta-na-bu-ṣu2 GIG IDIM DIB-su
19'. DIŠ ga-am-me-il i-ga-me-lu-šu2
20'. DIŠ muš2-te-ši-ir ul-tab-bar
21'. DIŠ it-ta-na-ar-qi2 ana IGI KA-šu2 iš-ši-ir
22'. DIŠ mu-he-il-li NINDA ši-it-qu2-la i-ta-n[a-kal]


23'. DIŠ INIM-šu2 DU10-ab [...]
24'. DIŠ id-b[u]-x [...]

Rs.

iii

1'. DIŠ za-ku a-na da-[...]
2'. DIŠ UZU.MEŠ-šu2 U4-me-š[am ...]
3'. DIŠ ka-ba-ta dam-[...]
4'. im-mar [...]
5'. DIŠ EME ṣa-rib [...]
6'. DIŠ ina i-lit-ti DUMU ma-[...]
7'. lu ŠU DINGIR [lu ŠU LUGAL KUR-su]
8'. DIŠ tam-ka-ra-ni dUTU la x x [...]
9'. DIŠ ki-na-ti i-da-ab-bu-ub mi-hir-šu2 da-x [...]
10'. DIŠ šu-tam-ṭa-šu TI ur-rak NINDA i-šeb-[bi]
11'. DIŠ šu-uk-lu-la-šu šum-ma2 šum-ma lu-up2-n[u]
12'. DIŠ it-ta-na-az-za-ar ana mu-uh2-hu-šu2 GUR-ra : u2-[...]
13'. DIŠ u2-ṭa-pa-al KIMIN
14'. DIŠ mu-kab-bit ŠA3.BI [DU10.GA]
15'. DIŠ ip-ta-na-lah3 ŠA3.BI [DU10.GA]
16'. DIŠ i-šar im-ṭu2-u2 GAR-šu EGIR-su SI[G5-iq]
17'. DIŠ le-mun šu-šur EGIR-su ZA[H2]
18'. DIŠ ki-i-in nu-ra IGI im-ṭu2-u2 GAR-nu-[šu2]
19'. DIŠ sa-a-ar ŠA3.BI NU [DU10.GA]
20'. DIŠ ina ni-ziq-ti ku-ru iṣ-bat-s[u ...]
21'. DIŠ ina ŠA3.HUL ku-ru iṣ-bat-[su ...]
22'. DIŠ ba-lu I3+GIŠ UZU.MEŠ-šu2 I3+GIŠ [...]
23'. DIŠ ha-ṭa-i dam-[...]
24'. DIŠ a-pa-ša2-ah x [...]
25'. [DIŠ a]-ta-x [...]

iv

1'. [...] x x
2'. [... KU]R-ad2
3'. [... i]-qal-lil


4'. [DIŠ ...] : uš-tak-la-lu
5'. [DIŠ ... ina] la e-di-e ut-tir
6'. [...] x u dgu-la e-me-du-šu2
7'. [DIŠ ...]-as E2-su DIRI-ar2
8'. [DIŠ ...] UKU2
9'. [DIŠ...] x i-qal-lil
10'. [DIŠ ...]-si LU2.BI i-qal-lil
11'. [DIŠ ...] x NA u2-ša2-ah-ṭi-ma
12'. [...] iš-me-ma
13'. [...] ana IGI MI2.BI NU GI16
14'. [... šum-m]a NIG2.TUKU A2.TUKU-šu2 ZAH2
15'. [... šum]-ma MAŠ.EN:KAK IGI.MIN-šu2 GUB.MEŠ-za
16'. [DIŠ...] x NA u E2.BI NU TE
17'. [DIŠ ...] x DAM ina UGU-ša2 u2-ka-an-ma
18'. [...] ana NA NU TE
19'. [DIŠ ...] NU IL2.MEŠ-ši-ma
20'. [...] x IGI
21'. [...] x SIG5
22'. [... h]a-bil
23'. [... G]U7?
24'. [...] x


Senden Sie uns Ihre Korrekturen