Springe direkt zu Inhalt

ZODIAC talk: Andreas Winkler at the University of Warsaw, Lecture Series "Divination, games, and curses in Asia and Africa"

May 13, 2023

Lecture Series "Wróżby, gry i zaklęcia Azji I Afryki" (Divination, games, and curses in Asia and Africa) at the University of Warsaw.

Title of talk: "Między grobem, świątynią i przyszłością - astrologia w starożytnym Egipcie" (Between Tomb, Temple, and Future - Astrology in Ancient Egypt).