Springe direkt zu Inhalt

3.7.2 Analyse und Konzeption von Chinesischlehrwerken | Chinese Text Books Analysis and Design| 汉语教材分析及编写

 

 • Bai Lesang; Bai Gang 白乐桑(法);白钢 (2000): yingshi yuyan, zhuti ganying yu hanyu jiaoxue - "zhongwen zhi dao" jichu hanyu jiaoxuepian chuangbian xinde影视语言、主体感应与汉语教学——《中文之道》基础汉语教学片创编心得.In: di liu jie guoji hanyu jiaoxue taolunhui lunwen xuan bianji weiyuanhui《第六届国际汉语教学讨论会论文选》编辑委员会 (Hg.): di liu jie guoji hanyu jiaoxue taolunhui lunwen xuan第六届国际汉语教学讨论会论文选. Beijing 北京: Beijing daxue chubanshe 北京大学出版社 .
 • Benedix, Antje (2006): Differenzieren im Chinesischunterricht mit "Dong bu dong?" – Präsentation eines Lernmaterialentwurfs. In: CHUN - Chinesischunterricht 21, S. 101–109.
 • Benedix, Antje (2009): Chinesisch als Fremdsprache in der Sekundarschule. Binnendifferenzierung und die Gestaltung von Unterrichtsmaterialien. Marburg. Tectum-Verlag.
 • Cai, Wei; Sciban, Shu-ning (2008): How is Chinese Grammar Taught? A Comparison of Grammar Materials in Five Chinese Textbooks. In: Journal of the Chinese Language Teachers Association, Jg. 43, H. 1, S. 17–32.
 • Chen Chen 陈晨 (2001): "zhongji hanyu kouyu" shiyong qingkuang diaocha pinggu baogao ji qi yinfa de sikao 《中级汉语口语》使用情况调查评估报告及其引发的思考. In: Zhongguo duiwai hanyu jiaoxue xuehui beijing fenhui 中国对外汉语教学学会北京分会 (Hg.): Zhongguo duiwai hanyu jiaoxue xuehui beijing fenhui di er jie xueshu nianhui lunwen ji 中国对外汉语教学学会北京分会第二届学术年会论文集. Beijing 北京: Beijing yuyan wenhua daxue chubanshe 北京语言文化大学出版社
 • Cordes, Ruth (2004): Modalpartikeln in Chinesischlehrbüchern. In: CHUN - Chinesischunterricht 19, S. 49–62.
 • Dai, Kechang; Hong, Jianfeng; Xu, Wenxiao (2003): Entwurf und Implementierung eines interaktiven multimedialen deutsch-chinesischen Sprachtrainingssystems. In: CHUN - Chinesischunterricht 18, S. 155–166.
 • Fan, Hui-Mei (2010): Developing orthographic awareness among beginning Chinese language learners: investigating the influence of beginning level textbooks. University of Iowa, Iowa.
 • Guder-Manitius, Andreas (1998): Aktuelle Chinesischlehrwerke und ihre Eignung für den gymnasialen Chinesischunterricht. In: CHUN - Chinesischunterricht 14, S. 25–36.
 • Guojia duiwai hanyu jiaoxue lingdao xiaozu 国家对外汉语教学领导小组 (2001): duiwai hanyu jiaoxue yu jiaocai yanjiu lunwenji 对外汉语教学与教材研究论文集. Beijing 北京. Huayu jiaoxue chubanshe 华语教学出版社 Sinolingua.
 • Kubler, Cornelius C. (1992): Desiderata for a Basic Chinese Language Textbook. In: CHUN - Chinesischunterricht 9.
 • Li Haiyan 李海燕 (2001): cong jiaoxuefa kan duiwai hanyu chuji kouyu jiaocai de yuliao bianxie 从教学法看对外汉语初级口语教材的语料编写. In: Yuyan jiaoxue yu yanjiu 语言教学与研究 , Nr. 4.
 • Li Quan 李泉 (2002): jin 20 nian duiwai hanyu jiaocai bianxie he yanjiu de jiben qingkuang shuping 近20年对外汉语教材编写和研究的基本情况述评. In: Yuyan wenzi yingyong 语言文字应用 , Nr. 3.
 • Lin Baisong; Chen Peiyu 林柏松(美); 陈佩瑜 (2001): Women xuyao shenmeyang de hanzi keben 我们需要什么样的汉字课本?. In: Li Xiangkun 李祥坤 (Hg.): guoji hanyu jiaoxue xueshu yantaohui lunwenji 国际汉语教学学术研讨会论文集 .
 • Lin Chin-hui ; 林欽惠 (2015): Yu ti guan daoru jiaoxue zhi shiji yu jiaocai bianxie shijian 語體觀導入教學之時機與教材編寫實踐. In: CHUN - Chinesischunterricht (30), S. 52–65.
 • Liu Feng 刘峰 (2004): Dui liuxuesheng chuji tingli jiaocai de shexiang 对留学生初级听力教材的设想. In: Yunnan shifan daxue xuebao (duiwai hanyu jiaoxue yu yanjiu ban) 云南师范大学学报(对外汉语教学与研究版) , Nr. 2.
 • Liu Songhao 刘颂浩 (2004): duiwai hanyu jiaocai zhong fanyi de gongneng he yuanze - yi "laoshi" he "lianpu" wei li 对外汉语教材中翻译的功能和原则——以“老师”和“脸谱”为例. In: Jinan daxue huawen xueyuan xuebao 暨南大学华文学院学报 , Nr. 3.
 • Liu Songhao 刘颂浩 (2005): women de Hanyu jiaocai weishenme quefa quweixing 我们的汉语教材为什么缺乏趣味性. In: Jinan daxue huawen xueyuan xuebao 暨南大学华文学院学报 , Nr. 2.
 • Lu Wei 卢伟 (2005): Meiguo changyong hanyu jiaocai fenxi 美国常用汉语教材分析. In: Zhongguo renmin daxue duiwai yuyan wenhua xueyuan 中国人民大学对外语言文化学院 (Hg.): "hanyu yanjiu yu yingyong" di san ji 《汉语研究与应用》第三辑. Beijing 北京: Zhongguo shehui kexue chubanshe 中国社会科学出版社 .
 • Ma Jianfei 马箭飞 (2001): yi "jiaoji renwu" wei jichu de hanyu duanqi qianghua jiaoxue jiaocai sheji 以“交际任务”为基础的汉语短期强化教学教材设计.  In: Guojia duiwai hanyu jiaoxue lingdao xiaozu 国家对外汉语教学领导小组 (Hg.): duiwai hanyu jiaoxue yu jiaocai yanjiu lunwenji 对外汉语教学与教材研究论文集. Beijing 北京: Huayu jiaoxue chubanshe 华语教学出版社 Sinolingua .
 • Menzel, Cornelia (2002): Desiderata für eine Lern- und Übungsgrammatik des Chinesischen als Fremdsprache. In: CHUN - Chinesischunterricht 17, S. 71–82.
 • Nan Yuyan 南聿言 (1998): Hanyu yufa jiaoxue de xin tansuo - du "CHINOIS MODE D'EMPLOI" 汉语语法教学的新探索——读《CHINOIS MODE D'EMPLOI》. In: Shijie hanyu jiaoxue 世界汉语教学 , Nr. 1.
 • Qian, Chunchun (2012): Kommunikative Handlungskompetenz in der interkulturellen Wirtschaftskommunikation. Ein adressatenspezifisches didaktisches Konzept für den Wirtschaftsdeutsch-Unterricht // Kommunikative Handlungskompetenz in der interkulturellen Wirtschaftskommunikation. Ein adressatenspezifisches didaktisches Konzept für den Wirtschaftsdeutsch-Unterricht. München: IUDICIUM.
 • Ren, Yuan (1988): Bianxie jichu Hanyu jiaocai mai chu de xin yi bu 编写基础汉语教材迈出的新一步 (Ein neuer Schritt bei der Erstellung von elementaren Chinesisch-Lehrmaterialien). In: CHUN - Chinesischunterricht 5.
 • Ross, C. (2001): Evaluating intermediate Chinese textbooks. In: Journal of the Chinese Language Teachers Association 36, S. 1–22.
 • Tao, Hongyin (2005): The Gap between Natural Speech and Spoken Chinese Teaching Material: Discourse Perspectives on Chinese Pedagogy. In: Journal of the Chinese Language Teachers Association. Volume 40:2, 2005, S. 1-24. Abstract.
 • Wang, George C. -Y 王清源 (1994): Materials for University-Level Beginning Chinese: How Well Do Beijing University's Textbooks Meet the Needs? In: CHUN - Chinesischunterricht 10.
 • Wang Biao 王飙 (2009): zhongguo dalu duiwai Hanyu shiting jiaocai pingshu yu zhanwang 中国大陆对外汉语视听教材评述与展望. In: Shijie hanyu jiaoxue 世界汉语教学 , Nr. 2.
 • Wang Haiying 王海英 (2005): duiwai hanyu shi duiwai de hanyu ma - guanyu duiwai hanyu chuji jiaocai neirong de sikao 对外汉语是对外的汉语吗——关于对外汉语初级教材内容的思考. In: Yunnan shifan daxue xuebao (duiwai hanyu jiaoxue yu yanjiu ban) 云南师范大学学报(对外汉语教学与研究版) , Nr. 6.
 • Wang Hongyu 王弘宇 (2003): zhongguo dalu hanyu jiaocai chuban de chengjiu yu buzu 中国大陆汉语教材出版的成就与不足. In: Shijie hanyu jiaoxue 世界汉语教学 , Nr. 1.
 • Wang Jianqin 王建勤 (2000): duiwai hanyu jiaocai xiandaihua chuyi 对外汉语教材现代化刍议. In: Yuyan wenzi yingyong 语言文字应用 , Nr. 2.
 • Wang Picheng 王丕承 (2008): Hanyu chuji kouyu jiaocai huihua kewen bianxie zhong de xianjie wenti yanjiu 汉语初级口语教材会话课文编写中的衔接问题研究. In: CHUN - Chinesischunterricht 23.
 • Wang Ruojiang 王若江 (2000): you faguo "zi benwei" hanyu jiaocai yinfa de sikao 由法国“字本位”汉语教材引发的思考. In: Shijie hanyu jiaoxue 世界汉语教学 , Nr. 3.
 • Wang Ruojiang 王若江 (2004): dui faguo hanyu jiaocai de zai renshi 对法国汉语教材的再认识. In: Hanyu Xuexi 汉语学习 , Nr. 6.
 • Wei Cai; Shu-ning, Sciban (2008): How Is Chinese Grammar Taught? A Comparison of Grammar Materials in Five Chinese Textbooks. In: Journal of the Chinese Language Teachers Association 43, Nr. 1, S. 16-?
 • Woesler, Martin (1999): Beurteilungskriterien für Sprachlernsoftware. In: CHUN - Chinesischunterricht 15, S. 57–70.
 • Woesler, Martin (1999): Vergleich von Chinesisch-Lernsoftware. In: CHUN - Chinesischunterricht 15, S. 71–80.
 • Wu De'an 吴德安(美) (2004): cong meiguo chuban de zhongwen jiaocai kan hanyu biaozhunyu de bianhua 从美国出版的中文教材看汉语标准语的变化. In: di qi jie guoji hanyu jiaoxue taolunhui lunwen xuan bianweihui《第七届国际汉语教学讨论会论文选》编辑委员会 (Hg.): di qi jie guoji hanyu jiaoxue taolunhui lunwen xuan 第七届国际汉语教学讨论会论文选. Beijing 北京: Beijing daxue chubanshe 北京大学出版社 .
 • Xin Ping 辛平 (2000): yibu haoyong, shiyong, youqu de jiaocai - jieshao "hanyu wenhua shuangxiang jiaocheng" 一部好用、实用、有趣的教材——介绍《汉语文化双向教程》. In: Shijie hanyu jiaoxue 世界汉语教学 , Nr. 4.
 • Xu, Wenxiao; Dai, Kechang (2003): Herausforderungen beim Aufbau eines multimedialen Chinesischkurses – Eine Fallstudie. In: CHUN - Chinesischunterricht 18, S. 167–174.
 • Yue Yujie 岳玉杰 (2006): hanguo daxue hanyu jiaocai diaocha fenxi 韩国大学汉语教材调查分析. In: Guoji Xueshu dongtai 国际学术动态 , Nr. 2.
 • Zhang Jingxian 张静贤 (1998): youguan bianxie duiwai hanzi jiaocai de jige wenti 有关编写对外汉字教材的几个问题.  In: Lü Bisong 吕必松 (Hg.): hanzi yu hanzi jiaoxue yanjiu lunwenxuan 汉字与汉字教学研究论文选. Beijing 北京: Beijing daxue chubanshe 北京大学出版社 .
 • Zhang, L. (2004): Stepping carefully into designing computer-assisted learning activities. In: Journal of the Chinese Language Teachers Association 39 (2), S. 35–48.
 • Zhang Zhenhuan 张镇环 (2000): guanyu keji hanyu fanyike de jiaoxue fangfa yiji jiaocai xuanze de jidian kaolü 关于科技汉语翻译课的教学方法以及教材选择的几点考虑.In: di liu jie guoji hanyu jiaoxue taolunhui lunwen xuan bianji weiyuanhui《第六届国际汉语教学讨论会论文选》编辑委员会 (Hg.): di liu jie guoji hanyu jiaoxue taolunhui lunwen xuan第六届国际汉语教学讨论会论文选. Beijing 北京: Beijing daxue chubanshe 北京大学出版社 .
 • Zhao, Ming (2012): Hanyu jiaocai ciyu zhujie Zhongwenhua yinsu de chengxian 汉语教材词语注解中文化因素的呈现. Cultural Interpretation of Words in Textbooks of Chinese as a Second Language. In: Chinese as a Second Language Research 1 (2), S. 285–311.
 • Zhao Xianzhou 赵贤州; Li Weimin 李卫民 (1990): duiwai Hanyu jiaocai jiaofa lun 对外汉语教材教法论. Shanghai 上海. Shanghai waiyu jiaoyu chubanshe 上海外语教育出版社.
 • Zheng,Yanqun (2009): Hanyu duomeiti jiaoxue kejian sheji. 汉语多媒体教学课件设计. Beijing: Beijing Yuyan Daxue chubanshe. ISBN: 9787561924006

 • Zhou Jian; Tang Ling 周健;唐玲 (2004): dui hanyu jiaocai lianxi sheji de kaocha yu sikao 对汉语教材练习设计的考察与思考. In: Yuyan jiaoxue yu yanjiu 语言教学与研究 , Nr. 4.