Springe direkt zu Inhalt

3.5.11 Kompetenzen: Fachsprachen und Berufsqualifikation | Terminology (Language for Special Purposes) | 专业语

  •  Ao Yichang; Yan Guangyi 敖依昌; 严光仪 (1997): duiwai hanyu jingji zhuanye jiaoxue zhong de wailai ciyu wenti 对外汉语经济专业教学中的外来词语问题. In: CHUN - Chinesischunterricht 13, S. 59–66.
  • Guo Xi 郭熙 (2006): yi fuzhu zhuanye jiaoxue wei mudi de hanyu zuowei di'er yuyan de jiaoxue: shijian yu sikao 以辅助专业教学为目的的汉语作为第二语言的教学:实践与思考. In: Qi Huyang 齐沪扬 (Hg.): "duiwai hanyu yanjiu" di er qi 《对外汉语研究》第二期. Beijing 北京: Shangwu yinshuguan 商务印书馆 .
  • Liang, Yong (2005): Überlegungen zum fachsprachlichen Chinesischunterricht. In: CHUN - Chinesischunterricht 20, S. 41–59.
  • Stähle, Susian (2000): Lehr- und Lernziele und Curriculum im fachsprachlichen Unterricht "Wirtschaftskommunikation Chinesisch". In: CHUN - Chinesischunterricht 16.