Springe direkt zu Inhalt

3.3.6.2 Chinesisch als Fremdsprache 1950 - 1980

 
  • Cheng Tang 程棠 (1985): Woguo duiwai hanyu jiaoxue de qingkuang ji jige wenti 我国对外汉语教学的情况及几个问题. In: CHUN - Chinesischunterricht 2.
  • Cheng Yuzhen 程裕祯 (2005): xin zhongguo duiwai hanyu jiaoxue fazhanshi 新中国对外汉语教学发展史. Beijing 北京. Beijing daxue chubanshe 北京大学出版社.
  • Li Peiyuan 李培元 (1993): wu liu shi niandai duiwai Hanyu jiaoxue de zhuyao tedian 五六十年代对外汉语教学的主要特点. In: Sheng Yan; Sha Li 盛炎; 沙砾 (Hg.): "duiwai hanyu jiaoxue lunwen xuanping" di 1 ji《对外汉语教学论文选评》第1集. Beijing 北京: Beijing yuyan xueyuan chubanshe 北京语言学院出版社 .
  • Shi Guangheng 施光亨; Yang Junxuan 杨俊萱 (1990): xin zhongguo duiwai Hanyu jiaoxue 40 nian dashiji 新中国对外汉语教学40年大事记. In: Shijie hanyu jiaoxue 世界汉语教学 , Nr. 2-4.
  • Zhong Qin 钟梫 (2005): zhongqin duiwai hanyu jiaoxue chutan 钟梫对外汉语教学初探. Beijing 北京. Beijing yuyan wenhua daxue chubanshe 北京语言文化大学出版社.