Springe direkt zu Inhalt

3.3.3 Aufsatzsammlungen und Monographien | Collection of Essays and Monographs | 专论及专著名目汇总

 

 • Beijing yuyan wenhua daxue hanyu sucheng xueyuan 北京语言文化大学汉语速成学院 (1999): hanyu sucheng jiaoxue yanjiu di er ji 《汉语速成教学研究》第二辑. Beijing 北京. Huayu jiaoxue chubanshe 华语教学出版社 Sinolingua.
 • Beijing yuyan wenhua daxue hanyu xueyuan 北京语言文化大学汉语学院 (2001): yuyan wenhua jiaoxue yu yanjiu (2001 nian juan)《语言文化教学与研究(二〇〇一年卷)》. Beijing 北京. Renmin jiaoyu chubanshe人民教育出版社.
 • Beijing yuyan xueyuan jiaowuchu 北京语言学院教务处 (1993): duiwai hanyu jiaoxue lunji 对外汉语教学论集. Beijing 北京. Beijing yuyan xueyuan chubanshe 北京语言学院出版社.
 • Beijing Yuyan Daxue Duiwai Hanyu Yanjiu Zhongxin北京语言大学对外汉语研究中心 (编) (2009): bu tong huanjing xia de Hanyu jiaoxue chasuo - di wu jie Duiwai Hanyu guoji xueshu yantaohui lunwen ji 不同环境下的汉语教学探索——第五届对外汉语国际学术研讨会论文集. waiyi jiaoxue yu yanjiu chubanshe 外语教学与研究出版社. ISBN 9787560084398
 • Chang, Hsiao-min Wang (o.J.): Issues and problems in teaching Chinese as a second language and as a foreign language. Claremont.
 • Cao, Wen曹文 (2010): Hanyu zhudian zhongyin de  yunlü shixian 汉语焦点重音的韵律实现. Beijing Yuyan Daxue Chubanshe北京语言大学出版社. ISBN 9787561927090
 • Chu, Madeline (1999): Mapping the Course of the Chinese Language Field. Kalamazoo, Michigan. Band 3.
 • Cui Xiliang u.a. 崔希亮 等 (2010): Ou-Mei xuesheng Hanyu xuexi he renzhi yanjiu 欧美学生汉语学习和认知研究. Beijing 北京. Beijing Yuyan Daxue chubanshe 北京大学出版社.
 • Cui Xiliang 崔希亮 (2001): yuyan lijie yu renzhi 语言理解与认知. Beijing 北京. Beijing yuyan wenhua daxue chubanshe 北京语言文化大学出版社.
 • Cui, Xiliang 崔希亮 (2010): Duiwai Hanyu zongheke kecheng jiaoxue yanjiu 对外汉语综合课课堂教学研究. Beijing Yuyan Daxue Chubanshe北京语言大学出版社. ISBN 9787561927144
 • Cui Yonghua 崔永华 (2005): ershi nian lai duiwai hanyu jiaoxue yanjiu redian huigu 二十年来对外汉语教学研究热点回顾. In: Yuyan wenzi yingyong 语言文字应用 , Nr. 1.
 • Ding, Anqi 丁安琪 (2010): Hanyu zuowei di er yuyan xuexizhe yanjiu汉语作为第二语言学习者研究. Shejie tushu Chuban gongsi世界图书出版公司. ISBN 9787510023958.
 • Duff, P.; Anderson, T.; Ilnyckyj, R.; VanGaya, E.; Wang, R.T; Yates, E. (2013): Learning Chinese: Linguistic, sociocultural, and narrative perspectives. Boston: de Gruyter.
 • Everson, Michael E.; Shen, Helen H.: Research Among Learners of Chinese as a Foreign Language: National Foreign Language Resource Center (NFLRC).
 • Everson, M.E; Xiao, Y. (Hg.) (2009): Teaching Chinese as a Foreign Language. Boston: Chen&Tsui.
 • Feng Ying 冯英 (2010): Han Yingyu fenlei cijun duibi yanjiu汉英语分类词群对比研究(二) Beijing Yuyan Daxue chubanshe北京语言大学出版社. ISBN 9787561927960
 • Guoji Hanyu jiaoyu rencai peiyang luncong (di er ji)国际汉语教育人才培养论丛(第二辑) (2011). Beijing Daxue chubanshe北京大学出版社. ISBN: 9787301183892
 • Guojia duiwai hanyu jiaoxue lingdao xiaozu bangongshi yewubu 国家对外汉语教学领导小组办公室教学业务部 (1991): zhong gao ji duiwai hanyu jiaoxue lunwenxuan 中高级对外汉语教学论文选. Beijing 北京. Beijing yuyan xueyuan chubanshe 北京语言学院出版社.
 • Guojia duiwai hanyu jiaoxue lingdao xiaozu 国家对外汉语教学领导小组 (2001): duiwai hanyu jiaoxue yu jiaocai yanjiu lunwenji 对外汉语教学与教材研究论文集. Beijing 北京. Huayu jiaoxue chubanshe 华语教学出版社 Sinolingua.
 • Hu Mingyang u. a. 胡明扬 等 (1996): Yuyan wenhua jiaoxue yanjiu 语言文化教学研究. Beijing 北京. Huayu jiaoxue chubanshe 华语教学出版社 Sinolingua.
 • Jiang Kexin 蒋可心 (2001): duiwai hanyu jiaoxuefa yanjiu 对外汉语教学法研究. Ha'er bin 哈尔滨. Heilongjiang jiaoyu chubanshe 黑龙江教育出版社.
 • Kecskes, Istvan (ed.) (Hg.) (2013): Research in Chinese as a Second Language: the Acquisition of Language and Culture. Trends in Applied Linguistics. Berlin/Boston: de Gruyter Mouton.
 • Klöter, Henning (2011): The language of the Sangleys: A Chinese vernacular in missionary sources of the seventeenth century. Leiden, Boston: Brill. ISBN 9789004184930
 • Kubin, Wolfgang; Stermann, Klaus (1986): Zielsprache Chinesisch. Beiträge zur Sprachbeschreibung und -unterrichtung. Bonn. Kessler.
 • Li Dejin/Jin Dehou 李德津/金德厚 (2009): Hanyu yufa jiaoxue. 汉语语法教学. Beijing Yuyan Daxue chubanshe 北京语言大学出版社. ISBN 9787561925904.
 • Liu Yinglin 刘英林/Ma Jianfei 马箭飞 (eds.) (2010): Hanyu guoji jiaoyu yong yinjie Hanzi cihui dengji huafen (Guojia Biaozhun: Yingyong jieduben) 汉语国际教育用音节汉字词汇等级划分(国家标准:应解读本) (The Graded Chinese Syllables, Characters and words for the Application of Teaching Chinese to the Speakers of Other Languages (National Standard: Application and Interpretation) Beijing: Beijing Language and Culture University Press. ISBN: 9787561929025
 • Liu Yongquan 刘涌泉 (1989): Yingyong yuyanxue lunwen xuan 应用语言学论文选. Beijing 北京.
 • Liu, Yue (2010): „Kulturspezifisches“ Kommunikationsverhalten? Eine empirische Untersuchung zu aktuellen Tendenzen in chinesisch-deutschen Begegnungen. München: iudicium Verlag. ISBN: 978-3-89129-980-7
 • Lu Fubo 卢福波 (2010): Hanyu yufa jiaoxue lilun yu fangfa 汉语语法教学理论与方法. Beijing Daxue chubanshe北京大学出版社. ISBN 9787301170267
 • Bisong 吕必松 (1998): hanzi yu hanzi jiaoxue yanjiu lunwenxuan 汉字与汉字教学研究论文选. Beijing 北京. Beijing daxue chubanshe 北京大学出版社.
 • Bisong 吕必松 (1999): yuyan jiaoyu wenti yanjiu lunwenji 语言教育问题研究论文集. Beijing 北京. Huayu jiaoxue chubanshe 华语教学出版社 Sinolingua.
 • Lu Fubo 卢福波 (2004): duiwai hanyu jiaoxue yufa yanjiu 对外汉语教学语法研究. Beijing 北京. Beijing yuyan wenhua daxue chubanshe 北京语言文化大学出版社.
 • Mao Yue 毛悦 (2010): tesu mudi Hanyu sucheng jiaoxue moshi yanjiu特殊目的汉语速成教学模式研究. Beijing Yuyan Daxue chubanshe 北京语言大学出版社. ISBN 9787561908259.
 • Meng Guo 孟国 (2011): Duiwai Hanyu shi ge yufa nandian de pianwu yanjiu 对外汉语十个语法难点的偏误研究. Beijing Daxue chubanshe北京大学出版社. ISBN 9787301178201
 • McGinnis, Scott (1996): Chinese Pedagogy: An Emerging Field. Columbus, Ohio. Ohio State University Foreign Language Publications. Band 2.
 • Ou Yang Zhen Ren欧阳祯人 (2009): Duiwai Hanyu jiaoxue de wenhua toushi对外汉语教学的文化透视. Beijing Daxue chubanshe 北京大学出版社. ISBN 9787301157329
 • Qi Huyang 齐沪扬 (2005): "duiwai hanyu yanjiu" di yi qi 《对外汉语研究》第一期. Beijing 北京. Shangwu yinshuguan 商务印书馆.
 • Sheng Yan; Sha Li 盛炎; 沙砾 (1993): "duiwai hanyu jiaoxue lunwen xuanping" di 1 ji《对外汉语教学论文选评》第1集. Beijing 北京. Beijing yuyan xueyuan chubanshe 北京语言学院出版社.
 • Wan Yiling万艺玲 (2010): Hanyu cihui jiaoxue汉语词汇教学. Beijing Yuyan Daxue chubanshe 北京语言大学出版社. ISBN 9787561929360
 • Wang Jianqin 王建勤 (1997): hanyu zuowei di'er yuyan de xide yanjiu 汉语作为第二语言的习得研究. Beijing 北京. Beijing yuyan wenhua daxue chubanshe 北京语言文化大学出版社.
 • Wang Zhimin王治敏 (2010): Hanyu mingci duanyu  yinyu shibie yanjiu汉语名词短语隐喻识别研究. Beijing Yuyan Daxue chubanshe北京语言大学出版社. ISBN 9787561929056
 • Wu Yongyi 吴勇毅 (2004): duiwai hanyu jiaoxue tansuo 对外汉语教学探索. Shanghai 上海. Xuelin Chubanshe 学林出版社.
 • Xiamen daxue haiwai huawen jiaoyu yanjiusuo jiaoyu xueyuan 厦门大学海外华文教育研究所海外教育学院 (2003): duiwai hanyu jiaoxue lunwenji 对外汉语教学论文集. Xiamen 厦门. Xiamen daxue chubanshe 厦门大学出版社.
 • yuyan jiaoxue yu yanjiu bianji bu 《语言教学与研究》编辑部 (1985): duiwai hanyu jiaoxue lunji 对外汉语教学论集. Beijing 北京. Beijing yuyan xueyuan chubanshe 北京语言学院出版社.
 • Zhao Jinming 赵金铭 (2005): hanyu yu duiwai hanyu yanjiu wenlu 汉语与对外汉语研究文录. Beijing 北京. Waiyu jiaoxue yu yanjiu chubanshe 外语教学与研究出版社.
 • Zhao Yongxin 赵永新 (1997): Han-Wai yuyan wenhua yu duiwai hanyu jiaoxue 汉外语言文化对比与对外汉语教学. Beijing 北京. Beijing yuyan wenhua daxue chubanshe 北京语言文化大学出版社.
 • Zhongguo duiwai hnayu jiaoxue xuehui mishuchu 中国对外汉语教学学会秘书处 (1996): Zhongguo duiwai hanyu jiaoxue xuehui chengli shi zhounian jinian lunwen xuan中国对外汉语教学学会成立十周年纪念论文选. Beijing 北京. Beijing yuyan xueyuan chubanshe 北京语言学院出版社.
 • Zhongguo renmin daxue duiwai yuyan wenhua xueyuan 中国人民大学对外语言文化学院 (2006): "hanyu yanjiu yu yingyong" di si ji 《汉语研究与应用》第四辑. Beijing 北京. Zhongguo shehui kexue chubanshe 中国社会科学出版社.
 • Zhou Siyuan 周思源 (1997): Duiwai Hanyu jiaoxue yu wenhua 对外汉语教学与文化. Beijing 北京. Beijing yuyan wenhua daxue chubanshe 北京语言文化大学出版社.