Springe direkt zu Inhalt

3.10.3 Standardisierte Chinesischprüfungen (HSK, TOP, BCT u.a.) | Standardized Tests to Assess Chinese Proficiency (HSK, TOP, BCT and others) | 汉语水平评估的几个标准测试(HSK, TOP, BCT以及其他)

 

  • Fachverband Chinesisch (2010) Erklärung des Fachverbands Chinesisch e.V. zur neuen Chinesischprüfung HSK . http://www.fachverband-chinesisch.de/fachverbandchinesischev/thesenpapiereundresolutionen/FaCh2010_ErklaerungHSK.pdf
  • Li, Yinghua; Buchta, Katrin (2006): HSK-Übungsbuch. Elementarstufe. Hamburg. Buske. ISBN: 3875484258.
  • Mao Tongwen 毛通文 (2003): Duiwai Hanyu jiaoxue zhong de wenhua chuanshou - cong HSK kaoshi kan kuawenhua jiaoji jiaoxue de zhongyaoxing 对外汉语教学中的文化传授——从HSK考试看跨文化交际教学的重要性.  In: Xiamen daxue haiwai huawen jiaoyu yanjiusuo jiaoyu xueyuan 厦门大学海外华文教育研究所海外教育学院 (Hg.): duiwai hanyu jiaoxue lunwenji 对外汉语教学论文集. Xiamen 厦门: Xiamen daxue chubanshe 厦门大学出版社 .
  • Meyer, Florian (2006): Erste Oberstufen-HSK-Prüfung in Deutschland. In: CHUN - Chinesischunterricht 21, Nr. 122-124.
  • Meyer, Florian (2009): Was ist Chinesischkompetenz? Standardisierte Chinesischprüfungen und Untersuchungen zur Sprachstandmessung. In: CHUN - Chinesischunterricht (24).
  • Meyer, Florian Kagan (2014): Language Proficiency Testing for Chinese as a Foreign Language. An Argument-Based Approach for Validating the Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK). Frankfurt am Main [u.a.]: Peter Lang (Language Testing and Evaluation Band 32).
  • Reick, Nadine (2010): Die neue HSK-Prüfung: Struktur, erste Erfahrungen, Bewertung und Ausblick. In: CHUN - Chinesischunterricht (25), S. 141–164.
  • Shang Xiuyan 尚秀妍 (2000): Duiwai hanyu shuiping cihui dengji dagang jia yi ji shengdiao guilü de diaocha 对外汉语水平词汇等级大纲甲乙级词声调规律的调查. In: Shijie hanyu jiaoxue 世界汉语教学 , Nr. 2.
  • Zhang Kai 张凯 (2006): hanyu shuiping kaoshi yanjiu 汉语水平考试(HSK)研究. Beijing 北京. Shangwu yinshuguan 商务印书馆.
  • Ziermann, Birgit (1996): Evaluation einer Prüfung: Ergebnisse einer Untersuchung zur HSK. In: CHUN - Chinesischunterricht 12.