Springe direkt zu Inhalt

1.12.2.1 Einführende Darstellungen | Introduction | 汉语心理语言学及神经语言学入门

 

  • Chen, Hsuan-Chih; Tzeng Ovid J. L. (Hg.) (1992): Language processing in Chinese. Amsterdam: New Holland (Advances in Psychology, 90).
  • Cui Xiliang u.a. 崔希亮 等 (2008): Hanyu zuowei di er yuyan de xide yu renzhi yanjiu 汉语作为第二语言的习得与认知研究. Beijing 北京. Beijing daxue chubanshe 北京大学出版社. ISBN: 9787301132159.
  • Gui Shichun 桂诗春 (1994): Yingyong yuyanxue yu xinli yuyanxue zai woguo de fazhan 应用语言学与心理语言学在我国的发展. In: Yuyan jiaoxue yu yanjiu 语言教学与研究 , Nr. 3.
  • Kao, Henry S. R. (1986): Linguistics, psychology, and the Chinese language. Hong Kong.
  • Kao, Henry S. R.; Leong, Che Kan; Geo, Ding-Guo (2002): Cognitive and Neuroscience Studies of the Chinese Language. Hong Kong University Press. ISBN: 9622095682.
  • Leong, Che Kan (1998): Cognitive processing of the Chinese and the Japanese languages. Dordrecht [u.a.]. Kluwer. ISBN: 0-7923-5479-6.
  • Wang, Jiang (1999): Reading Chinese Script: A cognitive analysis: Laurence Erlbaum Association.