bildarchiv_noack

Projektleitung

Wiss. Ass. Dr. Margit Kern

Freie Universität
Kunsthistorisches Institut

Koserstraße 20
D-14195  Berlin

Telefon: (++49 30) 838 53806
Fax:       (++49 30) 838 53810
E-Mail:mkern@zedat.fu-berlin.de